ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝPŮJČNÍCH SLUŽBÁCH

Druhy výpůjček

 • dokumenty si lze zpravidla půjčit domů (absenční výpůjčka), část fondu je určená pouze ke studiu v knihovně (prezenční fond – je označen žlutým proužkem)
 • neregistrovaní uživatelé nebo ti, kteří nemají zájem o registraci, si mohou vybrané dokumenty vypůjčit jednorázově (více viz čl. 14 Knihovního řádu)

Výpůjční lhůta

 • základní výpůjční lhůta:
  • knihy, časopisy a denní tisk, noty, mapy - 31 dní
  • hudební nosiče, audioknihy (zvukové knihy), filmy, společenské hry - 14 dní
  • e-knihy - výpůjční lhůta se pohybuje v rozmezí 14 - 31 dní a je stanovena dodavatelem (více informací o e-knihách)
 • výpůjční lhůtu je možné prodloužit (online prostřednictvím Čtenářského konta, e-mailem, telefonicky nebo osobně), a to maximálně 2x za sebou
 • prodloužení není možné, pokud má dokument rezervovaný jiný čtenář

Počty vypůjčených dokumentů

 • celkem je možné vypůjčit:
  • knihy – 30 ks
  • časopisy (jednotlivá čísla) – 25 ks
  • svázané ročníky časopisů – 10 ks
  • noty – 10 ks
  • CD – 10 ks
  • DVD – 4 ks
  • mapy – 5 ks
  • společenské hry - 2 ks
  • Knihovna pro děti a mládež – 10 ks knih, 5 ks časopisů, 4 ks CD, 4 ks DVD a 2 společenské hry
 • pro právnické osoby jsou stanoveny tyto limity:
  • knihy – 40 ks
  • časopisy (jednotlivá čísla) – 25 ks
  • svázané ročníky časopisů – 10 ks
  • noty – 10 ks
  • CD – 15 ks
  • DVD – 8 ks
  • mapy – 5 ks
  • společenské hry - 4 ks

Překročení výpůjční lhůty

 • při překročení výpůjční lhůty se hradí poplatky z prodlení – zpozdné
 • v předem daných termínech jsou též zasílány upomínací dopisy
 • ceny zpozdného jsou uvedeny v Ceníku služeb

Rezervace, žádanka ze skladu, objednávka z volného výběru

 • momentálně vypůjčené dokumenty je možné rezervovat (online, osobně u pultu); výzvu k vyzvednutí dokumentu obdržíte e-mailem či sms; za rezervaci jednoho titulu zaplatíte poplatek dle platného Ceníku služeb
 • dokumenty uložené ve skladech je možné objednat (online, osobně u pultu) a následně vyzvednout ve Studijní knihovně (1. patro); objednané dokumenty se dodávají zpravidla do 15 min.
 • objednat lze také dokumenty z volných výběrů (půjčoven); dokumenty připravujeme k vyzvednutí zpravidla průběžně, nicméně doba přípravy se může v závislosti na provozních podmínkách prodloužit až na 3 hod.; výzvu k vyzvednutí dokumentu obdržíte e-mailem či sms; za službu zaplatíte poplatek dle platného Ceníku služeb
 • rezervace, žádanka ze skladu i objednávka z volného výběru se provádí prostřednictvím Čtenářského konta

Formy půjčování

 • část knihovního fondu je dostupná v tzv. volném výběru v půjčovnách
 • vybrané dokumenty se půjčují u výpůjčních pultů (v kterémkoliv patře)
 • půjčovat lze také samoobslužně prostřednictvím samoobslužných pultů (selfchecků), které najdete ve Studijní knihovně (1. patro) a ve Všeobecné knihovně (-1. patro) 

Čtenářské konto

 • umožňuje registrovaným uživatelům provádět následující operace online:
  • sledování aktuálního stavu konta čtenáře (výpůjčky, poplatky, držené rezervace apod.)
  • rezervace vypůjčeného dokumentu
  • prodloužení vypůjčených dokumentů
  • vstup do licencovaných databází, ke kterým má knihovna přístup (tzv. vzdálený přístup).
  • k aktivaci je nutné v oddělení Informační služby požádat o přístupové heslo; změnu hesla je možné provést individuálně prostřednictvím konta
  • do konta se vstupuje přes webovou stránku nebo z uživatelských počítačů v knihovně

Finanční konto (FK)

 • nabízí registrovaným uživatelům možnost otevřít si v knihovně účet, na který složí finanční zálohu
 • z této zálohy budou automaticky odečítány všechny pohledávky, které uživateli vůči knihovně vzniknou (sankční poplatky, poplatky za služby – rezervace, meziknihovní služby, kopírování, příp. další)
 • FK se zakládá v oddělení Informační služby, děti do 15 let si mohou FK založit pouze v přítomnosti rodičů
 • stav finančního konta lze sledovat prostřednictvím služby Čtenářské konto, informace o provedených finančních transakcích na požádání poskytnou pracovníci u výpůjčních pultů.
 • aktivní finanční konto je nezbytné při kopírování na samoobslužných kopírkách

 

Další důležité informace

Knihovní řád

Výtah z Knihovního řádu KVK v Liberci 

Ceník služeb

Otevírací doba

Výroční zprávy

Katalog 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj