Speciální sbírky

 

 

GERMANIKA Z ČESKÝCH ZEMÍ – TZV. "SUDETIKA"

O databázi

Fond dokumentů s názvem Germanika z Českých zemí zahrnuje publikace, které:

 • pojednávají o Němcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku nebo
 • jsou napsány německým autorem, který se zde narodil nebo žil nebo
 • byly vydány v Českých zemích do roku 1946 a vztahují se k bodu 1 nebo k bodu 2
 • byly vydány německými nakladateli do roku 1945 v Českých zemích

Základ sbírky tvoří historický fond (dle bodu 3), který je uzavřený a sestává z publikací zpracovávaných od roku 1956 jako regionální literatura. Jedná se o duplikátní výtisky a část periodik nezničených požárem v roce 1954, dále darované velké soukromé knihovny, publikace získané výměnou a dary ze Slezského ústavu v Opavě, muzejní knihovny v Teplicích a SVK v Brně, celkem cca 13 000 titulů. Aktuálně je fond doplňován o publikace týkající se života Němců v Českých zemích, které vycházejí v současnosti (novodobý fond).

Databáze, která zahrnuje téměř kompletní informace o tomto fondu, se buduje od roku 1993 a je součástí online katalogu Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Jak vyhledávat v databázi germanik?

 • Záznamy lze vyhledávat podle všech důležitých údajů: autor, slova z názvu a podnázvu, nakladatel, signatura apod.,
 • !!! Důležité - klíčová slova jsou uvedena německy, předmětová hesla česky
 • V limitech (rozšířené vyhledávání) je možné zadat omezení Druh dokumentu: germanika

Současný stav

V současné době jsou v souvislosti s budováním fondu germanik realizovány tyto aktivity:

 • katalogizace dokumentů (časopisy a noviny), kontrola původních záznamů, excerpce článků ze sborníků
 • budování kontaktů s podobně zaměřenými institucemi (rozvoj spolupráce, katalog VOE - Verbundkatalog östliches Europa– Martin Opitz Bibliothek)
 • získávání publikací na téma Češi – Němci – vzájemné vztahy
 • propagace fondu na veřejnosti
 • digitalizace fondu germanik v rámci Krajské digitalizace
 • tvorba databáze německy píšících autorů z ČR – soubor autorit v katalogu KVK
 • vydávání antologií  německých autorů (sestavovatelé Oto Simm, Marek Sekyra): Ještědské květy – Jeschkenblumen (2008), Jizerské květy – Iserblumen (2011), Frýdlantské květy – Friedländer Blumen (2013) - připravuje se

Digitalizované publikace

ADRESS-BUCH UND WOHNUNGS-ANZEIGER DER STADT REICHENBERG

Partneři, příbuzné organizace:

Podrobně k pojmu „sudetika“

 

Kontakty:

Mgr. Blanka Konvalinková, ředitelka; konvalinkova@kvkli.cz; 00420/482 412 120

Václav Kříček, vedoucí oddělení bibliografie, kricek@kvkli.cz, 00420/482 412 135

 

 

HISTORICKÝ FOND STARÝCH A VZÁCNÝCH TISKŮ

Historický fond knihovny je tvořen rukopisy, prvotisky, starými tisky, tištěnými dokumenty 19. století, vzácnými tisky 20. a 21. století, sbírkou fotografií a různými drobnými archiváliemi.

Již digitalizované dokumenty jsou dostupné v naší digitální knihovně

Rukopisy

Sbírka rukopisů, prvotisků a starých tisků obsahuje celkem 1156 exemplářů se signaturou T. Tato sbírka počala svou existenci ve dvacátých letech 20. století spolu se vznikem vědecké knihovny Bücherei der Deutschen. Fond byl následně rozšiřován o dary a nákupy. Z rukopisů stojí za zmínku pergamenové zlomky tří listů středověkého antifonáře, datovaného do období konce 13. a začátku 14. století.

Prvotisky a staré tisky

Významným prvotiskem, který knihovna vlastní, je Kronika světa (Weltchronik) z roku 1493. Jejím autorem je norimberský lékař a humanista Hartmann Schedel.

Ze starých tisků je třeba vyzvednout část knihovního fondu piaristického gymnázia v Doupově obsahující díla Bohuslava Balbína, Antonína Koniáše a dalších významných autorů z období 17. a 18. století, a sbírku drobných tisků 16. a 17. století, která patřila literárnímu historikovi Rudolfu Wolkanovi.

Tisky 19., 20. a 21. století

Celkový počet exemplářů sbírky tisků z 19., 20. a 21. století je 4 837. Fond obsahuje knihy vydané v 19. století mimo Germanik z Českých zemí, které jsou umístěny v běžném skladu. 20. a 21. století jsou ve fondu zastoupena číslovanými výtisky, knihami obsahujícími zajímavá věnování nebo zajímavá ex libris.

Sbírka fotografií

Sbírka fotografií obsahuje především dokumenty z období let 1938 až 1945, které mapují politický život v Sudetské župě – např. sérii fotografií z příchodu německé armády do Liberce v roce 1938, požáru liberecké synagogy nebo návštěva Adolfa Hitlera v Liberci. Sbírka vedle fotografií obsahuje také pohlednice Liberce a jeho okolí.

FOTOGALERIE - Vypálení synagogy v Liberci a České Lípě 

 

Všechny výše zmíněné soubory dokumentů jsou uloženy v klimatizované místnosti knihovny, které říkáme Trezor, což je přenesený název ze staré budovy knihovny, kde knihy byly skutečně uloženy v trezorech.

Dokumenty zařazené do historického fondu, jejichž stav to umožňuje, lze na vyžádání studovat v prostorách knihovny.

 

Informace k historickému fondu:

Václav Kříček, vedoucí Bibliografického oddělení

e-mail: kricek@kvkli.cz, tel. 482 412 135

 

 

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj