INTERNET A WI-FI


Internet

Všem návštěvníkům knihovny nabízíme přístup k internetu zdarma.
Pokud jste zaregistrovaní v naší knihovně, máte k dispozici 30 minut denně s možným prodloužením na dalších 30 minut (v případě malého zájmu ostatních návštěvníků). 
 
Ostatním zájemcům poskytujeme bezplatný přístup 10 minut, za dalších 30 minut se hradí poplatek dle přílohy č. 3 Knihovního řádu. Děti do 15 let mají přístup zcela zdarma. 
 
Internet je možné využít v těchto odděleních:

  Informační služba (21 stanice)
  Hudební knihovna (4 stanice)
  Knihovna pro děti a mládež (3 stanice) – pouze pro děti do 15 let
  všechny pobočky (po 1 stanici)

 

Při práci můžete používat vlastní USB disky a tisknout.

 

Wi-Fi

Ve vstupní hale a ve Studijní knihovně Krajské vědecké knihovny v Liberci se nachází přístupové body bezdrátového připojení k Internetu (WiFi) umožňující přístup na protokoly http, https a ftp. Komunikace je nešifrovaná, tedy odposlouchávatelná.
Připojení na WiFi proběhne automaticky, pokud je notebook nebo PDA vybaven odpovídajícím hardwarem (síťová karta WiFi).
K využívání této služby neposkytujeme hardwarové zařízení ani nezajišťujeme konfiguraci vlastních mobilních zařízení.
Využití internetu v prostorách knihovny se řídí směrnicí „Pravidla pro využívání výpočetní techniky a Internetu“, která tvoří přílohu č. 6 Knihovního řádu
 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj