KULTURNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE PRO VEŘEJNOST

Pro širokou veřejnost připravujeme vzdělávací, zábavné, hudební, cestopisné i dětské pořady, zahrnující přednášky, besedy, výstavy, koncerty, filmové projekce, divadelní představení a další zajímavé programy pro různé skupiny diváků.

Informace o připravovaných akcích jsou uveřejňovány na webu knihovny v Kalendáři akcí.

Samostatnou kapitolu tvoří široká škála aktivit pro děti a mládež – více na webu Knihovny pro děti a mládež.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj