VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLY

 

Srdečně Vás a Vaše studenty zveme do Krajské vědecké knihovny v Liberci. Nabídka workshopů a přednášek se věnuje celé řadě témat - informační vzdělávání, regionální literatura a historie, rozvoj čtenářské gramotnosti, bezpečnost v kyberprostoru a další. 

Všechny nabízené programy poskytujeme bezplatně. Objednávejte se přímo u lektorů - kontakty najdete u jednotlivých programů.

Verze pro tisk

 

Těšíme se na setkání s Vámi. 

 

SEZNÁMENÍ S KNIHOVNOU A JEJÍMI SLUŽBAMI

Základní exkurze určená třídám ze všech středních a vysokých škol v Libereckém kraji. Exkurzi si mohou objednat i další skupiny z řad odborné nebo laické veřejnosti či další zájemci. 

V průběhu exkurze se seznámíte s knihovnou, její historií a nabídkou služeb, obsah lze přizpůsobit vašim potřebám.

Studenti se dozvědí:

 • základní fakta o historii knihovny a její budovy,
 • co se skrývá v "podpalubí" knihovny,
 • jaké služby knihovna nabízí a jak jich využívat,
 • jak se stát čtenářem knihovny,
 • vše podstatné o Informační službě, Všeobecné knihovně, Studijní a Hudební knihovně a o Knihovně pro děti a mládež

Délka: 60 min.

Termín: úterý dopoledne se začátkem dle domluvy (8.00, 9.00, 10.00 nebo 11.00), případně ve středu nebo ve čtvrtek od 8.00 hod.

Objednávky: Mgr. David Vánský, is@kvkli.cz nebo tel. 482 412 133

Exkurze pro mateřské a základní školy vyřizuje Knihovna pro děti a mládež, tel. 482 412 160, e-mail: detske@kvkli.cz

 

NAJDU, CO HLEDÁM?! 

Praktický workshop zaměřený na poučené využívání služeb knihovny a práci s informacemi.

Určen třídám maturitních oborů ze všech středních škol (doporučen pro 3. a 4. ročníky)

Studenti se naučí:

 • vyhledávat knihy v elektronickém katalogu a fyzicky v půjčovnách
 • elektronicky spravovat svoje výpůjčky, rezervovat si knihy a podávat žádanky do skladu
 • základní dovednosti v oblasti práce s citacemi
 • vyhledat si knihy k danému tématu a využít je k jeho zpracování

Délka: 120 min.

Termín: úterý dopoledne se začátkem dle domluvy (8.00 nebo 10.00 hod.) 

Objednávky: Bc. Lukáš Fogl, fogl@kvkli.cz nebo tel. 482 412 150

 

VŠECHNO, CO JSTE KDY CHTĚLI VĚDĚT O CITOVÁNÍ (ALE BÁLI JSTE SE ZEPTAT) I.

Praktický workshop zaměřený na správné používání a vytváření citací. 
 
Studenti se naučí:
 • samostatně vytvořit citaci,
 • poznat podle citace, o který druh dokumentu se jedná,
 • umístit citaci do textu,
 • orientovat se v odborné publikaci,
 • chápat výhody a nevýhody citačních manažerů,
 • vytvořit krátký soupis dokumentů a další dovednosti

Délka: 90 min.

Termín: dopoledne v čase dle domluvy

Objednávky: Bc. Lukáš Fogl, fogl@kvkli.cz nebo tel. 482 412 150

 

VŠECHNO, CO JSTE KDY CHTĚLI VĚDĚT O CITOVÁNÍ (ALE BÁLI JSTE SE ZEPTAT) II.

Workshop předpokládá základní  znalost problematiky citací.

Studenti si prakticky vyzkouší práci s citačním manažerem Citace PRO, který nabízí:

 • automatickou tvorbu citací pro různé typy dokumentů,
 • různé citační styly,
 • ukládání a správu citací, jejich sdílení,
 • import citací z katalogu knihovny a dalších databází,
 • export citací do Wordu a další funkce.

V nabídce od 1. 2. 2021.

Workshop může proběhnout v prostorách knihovny nebo po předchozí domluvě v PC učebně Vaší školy.

Délka: 60-90 min.

Termín: dle domluvy

Objednávky: Bc. Lukáš Fogl, fogl@kvkli.cz nebo tel. 482 412 150

 

ZPRACUJTE SI U NÁS VAŠE TÉMA

Praktický workshop zaměřený na práci s informačními zdroji potřebnými ke zpracování Vašeho vlastního odborného textu.

Pošlete svá témata a my studentům pomůžeme s přípravou informačních zdrojů.

Obsah:

 • Ukážeme vám, jak najít vhodné informační zdroje na zadané téma.
 • Studenti s naší asistencí sami vyhledají informační zdroje a připraví si podklady pro zpracování odborného textu.
 • Připomeneme několik zásad z oblasti citační etiky.

Témata zašlete nejpozději 2 týdny předem.

Délka: 120 min.

Termín: dopoledne v čase dle domluvy (8.00 nebo 10.00 hod.)

Objednávky: Bc. Lukáš Fogl, fogl@kvkli.cz nebo tel. 482 412 150

 

CO (NE)NAJDE GOOGLE

Praktický workshop zaměřený zejména na práci s elektronickými informačními zdroji. Ukážeme Vám, proč je výhodné požívat ověřené licencované informační zdroje a jaká úskalí přinášejí volné zdroje na internetu.

Studenti se dozvědí:

 • jak správně vyhledávat, resp. rešeršní strategii,
 • jaké elektronické zdroje nabízí knihovna a jaké jsou možnosti jejich využití,
 • které vhodné volné zdroje na internetu lze využít,
 • jak se liší výsledky z placených a volných informačních zdrojů.

Délka: 90 min.

Termín: dopoledne v čase dle domluvy

Objednávky: Bc. Lukáš Fogl, fogl@kvkli.cz nebo tel. 482 412 150

 

LITERATURA K MATURITĚ

Série workshopů zaměřených na vybrané tituly doporučované k maturitní zkoušce. Určeno pro studenty středních škol.  

Sluha dvou pánů

 • Čtenářská lekce zaměřená na hlavní postavu slavného Trufaldina. Studenti během lekce z textů odhalí hrdinův charakter, zamyslí se nad jeho postavením ve společnosti a pokusí se jej zasadit do současnosti. Součástí lekce je i tvorba rozhovoru novináře bulvárních novin s hlavní  postavou.

Robinson Crusoe

 • Známé dílo Daniela Defoa studenti podrobí detailnímu zkoumání. Ve skupinách se studenti pokusí analyzovat způsoby využití jazyka, dohledat literárně historický kontext a vazby mezi jinými texty, charakterizovat postavy atd. Součástí lekce je i srovnání textu původního s převyprávěným českými autory (J. V. Pleva, J. Novotný).

Dekameron

 • Může tak staré dílo, jakým je Dekameron, oslovit současného mladého čtenáře? Ve čtenářské lekci, která pracuje s jednou povídkou ze slavného díla G. Boccaccia, se o to pokusíme. Studenti se zaměří na hlavního hrdinu, jeho chování a pohnutky. Na základě tohoto zhodnocení se pokusí sepsat příběh z pohledu jiné postavy při zachování principů daného žánru. 

Délka: 45 min. (případně dle domluvy)

Termín: dle domluvy

Workshop vede: Radka Vojáčková

Objednávky: vojackova@kvkli.cz nebo tel. 482 412 161 - při objednávce uveďte, o jaký workshop máte zájem

 

POPELKA POEZIE

"Život už mě dávno naučil, že hudba a poezie jsou na světě to nejkrásnější, co nám život může dát. Kromě lásky ovšem.". J. Seifert

Workshop, během, kterého se studenti setkají s texty vybraných básníků a možná zjistí, že všeobecně nepříliš oblíbená literární forma nabízí leccos zajímavého. Ocitnou se v roli literárních kritiků nebo budou básně různě přetvářet.

Délka: 90 min.

Termín: dle domluvy

Workshop vede: Mgr. Helena Kovalová

Objednávky: kovalova@kvkli.cz nebo tel. 482 412 163

 

ČTEME S NEČTENÁŘI

Workshop zaměřený na práci s dětmi v předškolním věku. Určeno pro studenty pedagogických škol.

Obsah:

Studenti se dozvědí, jak rozvíjet čtenářství u předškolních dětí, jaké lze použít postupy nebo jaké knihy vybrat. Součástí workshopu jsou i praktické ukázky čtenářských lekcí.

Délka: 90 min.

Termín: dle domluvy. Workshop je možné realizovat během jednoho dopoledne či v pravidelných setkáních cca 1x měsíčně po cca 90 minutách

Workshop vede: Radka Vojáčková

Objednávky: vojackova@kvkli.cz nebo tel. 482 412 161

 

KYTICE

Praktický workshop odpovídající na otázku: Žije ještě Kytice? Určeno pro studenty 1. a 2. ročníků středních škol.

Obsah:

 • několik faktů o K. J. Erbenovi,
 • aktivity seznamující s Kyticí,
 • práce s textem, adaptace,
 • kytice jako inspirační zdroj.

Délka: 90-120 min.

Termín: pondělí, středa, čtvrtek, pátek v čase dle domluvy

Workshop vede: Mgr. Helena Kovalová

Objednávky: kovalova@kvkli.cz nebo tel. 482 412 162

 

NĚMEČTÍ PŘEDVÁLEČNÍ AUTOŘI Z LIBERECKA (OD 2. POLOVINY 18. STOLETÍ DO ROKU 1945)

Interaktivní přednášky o regionální literatuře z Liberecka, Frýdlantska, Jablonecka, Semilska a Českolipska.

Přednáška 1 - Autoři z Liberecka

Přednáška 2 - Autoři z Jablonecka a Semilska

Přednáška 3 - Autoři z Českolipska

Obsah:

 • seznámení s naprosto neznámou literární historií Liberecka,
 • Liberec v tvorbě německých rodáků, pokus o srovnání s pohledem autorů českých, jejich vztahy,
 • stopy autorů v Liberci a památky na ně dochované i nedochované, ulice po nich pojmenované, aniž o tom tušíme,
 • liberecký dialekt a další nářečí na Liberecku,
 • významní autoři z Jizerských hor a podhůří v okolí Jablonce n. N., Semil a Frýdlantska,
 • Českolipsko jako kraj bohatý na literární tvorbu,
 • ukázky tvorby v češtině.

Přednášky mohou proběhnout v knihovně nebo po předchozí domluvě v prostorách Vaší školy.

Délka: každá přednáška 60 min., příp. dle domluvy

Termín: středa dopoledne v čase dle domluvy

Přednáší: Mgr. Marek Sekyra a Mgr. Františka Dudková Párysová

Objednávky: sekyra@kvkli.cz nebo tel. 482 412 140

 

LIBERECKO V ČESKÉ KRÁSNÉ LITERATUŘE 19. STOLETÍ

Interaktivní přednášky o autorech a jejich dílech, které představují liberecký region. 

Přednáška 1 - 1. polovina 19. století (národní obrození, preromantismus, romantismus)

Přednáška 2 - 2. polovina 19. století (mezi romantismem a realismem, realismus, Májovci ad.)

Obsah:

 • Jak se psalo o konkrétních místech Liberecka v  počátcích Národního obrození, v preromantismu, romantismu, realismu a v literatuře Májovců ad.?
 • Jak vznikala literatura krkonošská a jak tvorbu významných i méně známých autorů ovlivnil Český ráj a Českolipsko?
 • Jaké stopy českých spisovatelů nalezneme v krajině Liberecka a severních Čech obecně?

Přednášky mohou proběhnout v knihovně nebo po předchozí domluvě v prostorách Vaší školy.

Délka: každá přednáška 60 min., příp. dle domluvy

Termín: středa dopoledne v čase dle domluvy

Přednáší: Mgr. Marek Sekyra a Mgr. Františka Dudková Párysová

Objednávky: sekyra@kvkli.cz nebo tel. 482 412 140

 

DĚJINY KNIHY

Hodinová přednáška s prezentací, ve které se studenti dozvědí základní údaje o vývoji knižní kultury od starověku do 19. století. Přednáška je doplněna ukázkami starých tisků z fondu Krajské vědecké knihovny v Liberci – v nabídce od ledna 2018.

Délka: 60 min.

Přednáší: Václav Kříček

Konat se může vždy ve čtvrtek nebo v pátek dopoledne v čase dle domluvy.

Objednávky: kricek@kvkli.cz  nebo tel. 482 412 135

 

LIBERECKÝ REGION VE II. ČESKOSLOVENSKÉM ZAHRANIČNÍM ODBOJI

Přednáška s prezentací o jednotlivých částech československého zahraničního odboje v čase druhé světové války a účasti regionálních osobností v něm. Dle domluvy lze zaměřit pouze na jednu část odboje s podrobnějším výkladem.

Obsah:

 • seznámení se s útěkovými trasami z Protektorátu Čechy a Morava,
 • vznik prvních jednotek v Polsku pod velením Ludvíka Svobody,
 • přiblížení činnosti československé armády ve Francii, Velké Británii, Sovětském svazu a na Středním východě,
 • účast žen v boji za osvobození Československa,
 • představení válečného působení vybraných regionálních osobností a jejich poválečného života,
 • uvedení stěžejní literatury k tématu a ukázka válečných předmětů některých osobností.

Délka: 60–90 min. (dle domluvy)

Přednáší: Bc. Jan Hnělička

Konat se může vždy v pondělí, úterý nebo ve středu dopoledne v čase dle domluvy.

Objednávky: hnelicka@kvkli.cz nebo tel. 482 412 135

 

HUSTEJ INTERNET ANEB BEZPEČNĚ KYBERNETICKÝM SVĚTEM

Přednáška zaměřená na bezpečné chování na internetu a bezpečné využívání moderních komunikačních technologií. Určena studentům ze všech středních škol.

Obsah:

 • bezpečné zařízení, bezpečné přihlašování a bezpečný pohyb kybernetickým světem,
 • bezpečné využívání sociálních sítí,
 • jak čelit kybergroomingu, sextingu, kyberstalkingu a kyberšikaně,
 • rizika hraní on-line her,
 • bezpečné nakupování na internetu,
 • riziko netholismu, jak se mu vyhnout a jak si s ním poradit.

Délka: 90 min

Termín: 16. 9., 14. 10., 18. 11., 16. 12., 13. 1., 17. 2. – se začátkem v 10 hod.

Přednáší: kpt. PhDr. Jan Melša, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor analytiky a kybernetické kriminality

Objednávky: PhDr. Dana Petrýdesová, petrydesova@kvkli.cz nebo tel. 482 412 125

Probíhá ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje. 

 

PIŠ & MLUV

Psaný a mluvený projev jsou dovednosti, které studenti potřebují nejenom v rámci svého studia. „Umět napsat pár řádek“ je schopnost, která je potřeba celý život. Stejně tak překonat trému a promluvit nebo přednést veřejně pár vět s jistou hlasovou kultivovaností je dovednost, která se cení. Určen studentům ze všech středních škol.

Obsah:

Studenti si zkusí vytvořit základní novinářský útvar – krátkou zprávu, seznámí se se základy stylistiky, typografie, ale i redaktorské a editorské práce. Se svou „zprávou“ si pak zahrají na moderátora/zprávaře v rozhlase. Vyzkouší si základy hlasové výchovy, jazykolamy, jak pracovat s hlasem, ale i trémou…

Délka: cca 90 min.

Termín: pondělí nebo čtvrtek v čase dle domluvy.

Workshop vede: Bc. Helena Syrovátková

Objednávky: syrovatkova@kvkli.cz nebo tel. 482 412 133

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj