PRONÁJMY PROSTOR V KNIHOVNĚ

V knihovně si můžete pronajmout sály, zasedací místnost nebo výstavní prostory za následujících podmínek:

 

popis

Vzhledem k velké obsazenosti lze místnost využít hlavně pro jednorázová školení.

patro

-4

cena

500 Kč / hod.

fotografie

foto1  foto2  foto3  foto4

popis

Výstavní prostor mezi skříňkami pro odkládání osobních věcí a prostorem půjčovny. Pro umístění vystavovaných předmětů lze použít výstavního systému, který je v majetku knihovny (cca 20 panelů ve tvaru "T" uspořádaných do tvaru "L").

patro

-1

cena

300 Kč / den

jednorázový poplatek za použití výstavního systému: 300,- Kč/1 akce

fotografie

 foto

popis

Prostor vstupní haly - kovové výstavní systémy.

Vhodné pro prezentaci firem, institucí, akcí atp. Materiály trvalejšího charakteru.

patro

0

cena

200,- Kč za každých 300 ks materiálů/den

400,- Kč za každých 400 ks materiálů/den

fotografie

---

 

popis

Možnost umístění exponátů na výstavní panely a do výstavních vitrín (3 ks). Výstavní vitríny je nutno rezervovat zvlášť - nejsou automaticky součástí výstavních prostor.

patro

1 + 3

cena

300,- Kč / den za každý ochoz

jednorázový poplatek za použití výstavního systému: 300,- Kč/1 akce

fotografie

1.patro  3.patro

popis

Prostor před Velkým konferenčním sálem a Malou konferenční místností. Možnost umístění exponátů na výstavní panely a do výstavních vitrín (3 ks). Výstavní vitríny je nutno rezervovat zvlášť. Nejsou automaticky součástí výstavních prostor.

patro

2

cena

300,- Kč / den

jednorázový poplatek za použití výstavního systému: 300,- Kč / 1 akce

fotografie

foto1

popis

Kapacita až do 150 míst k sezení (standardně pouze 130 míst). Židle s nastavitelnými stolky (deskami) pro psaní poznámek, možnost zatemnění sálu, dataprojektor s možností využití zařízení v majetku knihovny, promítací plátno, tlumočnické kabiny - bez vybavení (v případě jejich využití si nájemce zajistí vybavení sám).

Židle s nastavitelnými stolky nelze stěhovat do jiných sálů. V případě potřeby si jejich přestěhování tam i zpět zajistí nájemce.

Velký sál lze rozšířit o prostory Malé konferenční místnosti. V případě tohoto zadání se sčítají položky za použití Velkého sálu a Malé konferenční místnosti.

patro

2

cena

standardně uspořádaný sál (130 židlí v orientaci k promítacímu plátnu, ulička uprostřed): 1 000,- Kč / hod.

V ceně služby je tato technika:

·         Dataprojektor

·         DVD/CD přehrávač

·         PC

·         zpětný projektor (Meotar)

·         ozvučení (2 bezdrátové mikrofony)

·         papír na tabuli (flipchart)

·         instalace praktikáblů

·         úprava rozšíření Velkého sálu o prostory Malé konferenční místnosti

fotografie

foto1  foto2  foto3  foto4

popis

Standardně nastavena do pozice jednacího stolu ve tvaru "T" s 20 židlemi.

patro

2

cena

150,- Kč / hod.

CD přehrávač: 100,- Kč / akce / den

TV + video/DVD přehrávač: 150,- Kč / akce / den

papír na tabuli (flipchart): 150,- Kč / 1 blok

dataprojektor: 200,- Kč / akce / den

notebook: 200,- Kč / akce / den

promítací plátno: 150,- Kč / akce / den

fotografie

 foto1 foto2 foto3

popis

Výstavy zde probíhají jako automatická prezentace na LCD displeji s rozlišením Full HD (1920 x 1080 bodů).

patro

2

cena

500,- Kč  /výstava

studenti a senioři: 200,- Kč / výstava

fotografie

 foto1 foto2

popis

Vhodný pro malé akce s důrazem na velmi vysokou kvalitu akustického projevu prostoru. Akce v rozsahu do 40 účastníků.

patro

4

cena

350,- Kč / hod.

CD přehrávač: 100,-Kč / akce / den

TV + video / DVD přehrávač: 150,- Kč / akce / den

papír na tabuli (flipchart): 150,- Kč / 1 blok

promítací plátno: 150,- Kč / akce / den

dataprojektor: 200,- Kč / akce / den

notebook: 200,- Kč / akce / den

fotografie

 foto1 foto2 foto3 foto4

popis

Vhodná pro světelnou prezentaci textů a obrazů (po dohodě s knihovnou).

umístění

venkovní plášť budovy

cena

jednorázové zpracování na základě zadání zájemce: od 500,- do 2000,- Kč za jednu prezentaci (podle náročnosti)

každý další den (včetně prvního): 150,- Kč

fotografie

---

 

Každý zájemce uvede požadovaný prostor a další údaje v dotazníku, který mu bude zaslán e-mailem a slouží zároveň jako závazná objednávka a podklad pro přípravu smlouvy. 

Do nájemného se počítá každá započatá hodina, včetně příchodu do sálu (tolerance max. 15 minut před začátkem akce). Počítá se také předem dohodnutá doba, bez ohledu na to, zda akce skončí dříve. Budovu je nutné opustit do 19.00 hod., v sobotu do 13.00 hod. (pokud není domluveno jinak). 

Platba nájemného se uskuteční převodem na účet na základě faktury vystavené pronajímatelem. Zaslána bude cca do 14 dnů po konání akce e-mailem. Splatnost se sjednává v délce 30 dnů, jako variabilní symbol se užije číslo faktury. Platba před obdržením faktury není přípustná.

Občerstvení lze zajistit pouze po domluvě v kavárně knihovny - tel.: 482 412 126 (pí Duchoňová)

 

Příplatky

  • zajištění nad rámec běžné provozní doby - 250 Kč 

          (všední dny otevřeno 8 - 19 hod., sobota 9 - 13 hod., neděle zavřeno)

 

  • náklady spojené s poskytnutím služeb - 100 Kč / den (100 Kč / výstava)

          (u atypických akcí se poplatek za služby i výše nájemného stanovuje individuálně)

 

Storno poplatky

  • 50 % z celkové částky – v případě odstoupení od smlouvy před jejím věcným naplněním (do 14 dnů před akcí)
  • 100 % z celkové částky – v případě odstoupení do 24 hodin před akcí

 

Kontakt

 

  • Pronájmy sálů

Roman Šafránek, tel.: 482 412 123, e-mail: safranek@kvkli.cz

 

  • Pronájmy výstavních prostor

Jan Kozák, tel.: 482 412 123, e-mail: kozak@kvkli.cz

 

Parkování 

Vjezd do garáží ze zadní strany budovy (Pastýřská ulice).

Parkování v budově knihovny zajišťuje a provozovatelem je Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace, Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město, 460 01 Liberec

 

1. hodina: 10 Kč / hodina

každá další hodina: 25 Kč / hodina

 

Kontakt

e-mail: kozak@kvkli.cz

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj