Meziknihovní služby pro uživatele KVK

AKTUÁLNĚ: dokumenty, které nenajdete v našem katalogu, můžete objednat z portálu knihovny.cz prostřednictvím služby ZÍSKEJ

 

MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČKY Z NĚMECKÝCH KNIHOVEN

Potřebujete literaturu v němčině? V rámci přeshraniční spolupráce vzniklé díky česko –německému projektu Prostor učení – knihovnická informační platforma vám požadované publikace objednáme.

Vybírat můžete z katalogů těchto knihoven:

Ptejte se a objednávejte ve Studijní knihovně (1. patro), na tel. 482412152 nebo e-mailu: mvs@kvkli.cz

 

                                                                                                         

 

 • Prostřednictvím meziknihovních služeb (vnitrostátních i mezinárodních) lze objednat dokumenty, které nemá KVK ve svém fondu, z jiné knihovny. Dostupnost požadovaného dokumentu ve fondu KVK ověřte prosím v katalogu.
 • Služba je určena výhradně registrovaným uživatelům KVK.
  O registraci je možné požádat:
  - osobně na Informační službě,
  - prostřednictvím předregistračního formuláře na webu knihovny.
 • Dokumenty je možné objednat:
  - prostřednictvím služby ZÍSKEJ
  - prostřednictvím elektronické žádanky MVS
  - osobně ve Studijní knihovně
 • Není-li požadovaný dokument dostupný v knihovnách v České republice, je možné využít mezinárodní meziknihovní služby (MMS). Za vyřízení objednávky je účtován poplatek dle platného ceníku (netýká se výše uvedeného projektu Prostor učení). Objednávka je realizována po zaplacení tohoto poplatku.
 • Není-li možné požadovaný dokument zaslat, lze objednat jeho kopii (články, knihy obvykle do 20 stran textu). Cenu kopie stanoví knihovna, která objednávku vyřizuje.
 • Národní knihovna ČR umožňuje expresní dodávání kopií dokumentů ze svého fondu, a to v tradiční papírové či elektronické podobě. Podmínky pro poskytování služby eDDO a cenu této služby stanoví NK ČR.
 • Meziknihovní služby jsou poskytovány dle metodických pokynů zveřejněných na webu NK ČR a v souladu s ustanoveními Knihovního řádu KVK v Liberci (čl. 21 KŘ, Směrnice o meziknihovní výpůjční službě).

Kontakt

Pavla Volfová
e-mail: mvs@kvkli.cz
tel.: +420 482 412 151

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj