Meziknihovní služby pro knihovny

Aktuálně: cena za objednávku byla ke 4. 10. 2020 navýšena na 70,- Kč

 • Způsoby objednávání dokumentů:
  • služba ZÍSKEJ - objednávky z knihoven mimo region budeme od ledna 2021 vyřizovat pouze prostřednictvím ZÍSKEJ
  • Uživatelské konto knihovny - každá knihovna může zažádat na adrese mvs@kvkli.cz o vytvoření uživatelského konta s přístupovým heslem, jehož prostřednictvím lze přes internet kontrolovat stav výpůjček, případně dokumenty rezervovat nebo prodlužovat výpůjční dobu. Dokumenty z volného výběru je nutné objednat prostřednictvím elektronické žádanky.
  • Elektronická žádanka MVS
  • Souborný katalog ČR – prostřednictvím SK ČR mohou odeslat objednávku knihovny, kterým správce SK ČR přidělil heslo umožňující přístup k této službě.
  • Klasická papírová žádanka MVS zaslaná poštou.

Návody

Návody pro nové uživatele MVS

Žádost o přidělení sigly (lokační značky knihovny)

Kontakt

Pavla Volfová, e-mail: mvs@kvkli.cz, tel.: 482412151

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj