Elektronické dodávání dokumentů (eDDO)

K 31. 12. 2018 byla služba Elektronického dodávání dokumentů ukončena, neboť nedošlo k prodloužení licenční smlouvy se správcem autorských práv agenturou Dilia.

 

Podmínky pro poskytování služby dodávání dokumentů v KVK v Liberci

  • eDDO je služba Národní knihovny ČR, která umožňuje expresní dodání kopií dokumentů objednaných v rámci meziknihovních služeb v papírové či elektronické podobě.
  • Kopie jsou dodávány do 48 hodin od zadání požadavku.
  • Lze objednat kopie částí knih nebo sborníků (v rozsahu max. 20 stran) a kopie článků z časopisů či novin.
  • Cenu služby stanovuje Národní knihovna ČR na základě podmínek dojednaných s ochrannými autorskými svazy.
  • Všechny materiály poskytované prostřednictvím eDDO slouží výhradně pro osobní potřebu, studium, vědu a výzkum.
  • V případě zájmu o elektronickou kopii v pdf formátu je podmínkou uzavření smlouvy o poskytování služby elektronického dodávání dokumentů koncovému uživateli.
  • Na základě smlouvy získá uživatel přístup do uživatelského konta, do kterého se přihlásí prostřednictvím www stránek služby eDDO a odkazu VSTUP DO SYSTÉMU. Autorizační údaje nutné pro přihlášení zašle uživateli knihovna na jeho e-mailovou adresu.

 

Příjem objednávek a případné dotazy vyřizuje:

Studijní knihovna (1. patro)

Kontakt: mvs@kvkli.cz; tel. 482412152

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj