STUDIJNÍ BOXY

Potřebujete si v klidu prostudovat větší množství publikací a nechcete je nosit domů?
Vyzkoušejte studijní boxy
  • pronájem půlden až 1 týden
  • připojení k internetu přes wi-fi 
  • rezervace zdarma
Provoz studijních boxů se řídí Provozním řádem studijních boxů, který tvoří přílohu č. 10 KŘ
 

Informace, příjem objednávek a rezervací vyřizuje:

Studijní knihovna (1. patro)
e-mail: studijni@kvkli.cz
tel. +420 482 412 152
 
 
 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj