REKVALIFIKAČNÍ KURZY

Kurzy na úrovni odborného středoškolského vzdělání pro činnost knihovník jsou pořádány do vypršení akreditací jednotlivých vzdělávacích center. Po něm si budou moci zájemci zvyšovat kvalifikaci (kromě studia na příslušných odborných školách) prostřednictvím zkoušek z jednotlivých kvalifikací uvedených v Národní soustavě kvalifikací.

Zvyšování kvalifikace prostřednictvím zkoušek z kvalifikací

stanovených v  Národní soustavě kvalifikací. Na uvedené stránce jsou uvedeny kvalifikační předpoklady pro jednotlivé kvalifikace.

Ověřování a uznávání je realizováno na základě zákona č. 179/2006 Sb. O ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů prostřednictvím tzv. autorizovaných osob. Autorizovaná osoba je osoba, která má oprávnění ověřovat, zkoušet a vydávat osvědčení o uznání profesní kvalifikace. Autorizovanou osobou se může stát jakákoli fyzická, fyzická podnikající nebo právnická osoba, která vyhoví podmínkám stanoveným zákonem. Pro obor knihovnictví je autorizujícím orgánem Ministerstvo kultury ČR.

Udělování a prodlužování autorizací

Zkoušky a knihovnické kurzy dle Národní soustavy kvalifikací

pro profesní kvalifikaci

organizuje Moravská zemská knihovna v Brně

Podrobné informace


Autorizovanou osobou pro tuto kvalifikaci je Knihovna Jiřího Mahena v Brně.

Podrobné informace


Knihovnické školy

přehled na stránkách knihovnického institutu NK ČR

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj