ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Přehled odborných, vzdělávacích, společenských, propagačních a dalších akcí na stránce SKIP


Na tomto webu najdete řadu studijních pomůcek vhodných k získání a rozšíření znalostí a dovedností potřebných pro jednotlivé typové pozice z Národní soustavy povolání.


Jinonické texty - studijní texty Ústavu informačních studií FF UK Praha


Odborné vzdělávání knihovníků Libereckého kraje v roce 2020

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně odborných kurzů, napište krajské metodičce PhDr. Michaele Staňkové - stankova@kvkli.cz.

Počítačové kurzy 2020

Termín

Téma

Přednáší  (pořádá)

14. 1. 2019 Konference Čtení - cesta ke vzdělání Metodické centrum pro podporu čtenářské gramotnosti v KVK v Liberci
21. 1. 2019 Bookstart v Libereckém kraji RV SKIP Libereckého kraje
8. 9. 2020 Studijní cesta do nových knihoven Libereckého kraje RV SKIP Libereckého kraje
22. 9. 2020 Jak na pasování prvňáčků na čtenáře KVK v Liberci, MK Česká Lípa
22. - 23. 10. 2020 Současnost literatury pro děti a mládež 2020 KVK v Liberci, FSV UK Praha, PF UK Praha, FPHP TU Liberec 
10. 11. 2020 Vyhledávání v systému Kramerius Ing. Aleš Brožek
24. 11. 2020 Nové překlady z německojazyčné literatury Jitka Nešporová

*Seznam přihlášených účastníků se aktualizuje cca po 5 minutách.

Pokud máte nějaký námět na vzdělávací akci, prosím napište nám ho do jednoduchého formuláře!

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj