E-LEARNINGOVÉ KURZY, Webináře

Kurzy pořádané Národní knihovnou ČR 

Adresa kurzů: http://dlk.cuni.cz/

Katalogizace

Základy akvizice

Tento e-learningový kurz může sloužit různým účelům. Všichni zájemci se musí zaregistrovat, dále však kurz mohou využívat různě:

 1. Kurz určený k samostudiu (ukončený osvědčením NK o absolvování kurzu nebo bez osvědčení - pro ty, kteří si potřebují osvěžit znalosti, nebo chtějí podrobně studovat jen některé kapitoly)

 2. Pomocný materiál při prezenčním studiu - všechny materiály mohou sloužit jako pomocné materiály při školeních v knihovnách

Studijní texty Ústavu informačních studií FF UK Praha

Jinonické texty

Kurzy přístupné prostřednictvím portálu KURZY.KNIHOVNA.CZ

http://kurzy.knihovna.cz/

Portál "Kurzy.knihovna.cz" zpřístupňuje odborné i laické veřejnosti e-learningové kurzy z oboru informační věda a knihovnictví (mimo jiné). 

Výběr z nabízených kurzů: 

Knihovnické minimum

Kurzy pořádá Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, je přístupný zájemcům z celé ČR. Kurz je provozován na portálu http://kurzy.knihovna.cz/.

Cílem projektu "Knihovnické minimum" je rozšíření dovedností pracovníků knihoven bez odborného knihovnického vzdělání v oblasti základních knihovnických dovedností. Kurz může být využit i jako inovativní.

Informace o kurzu

Kurzy - přehled


Knihovnické kurzy 

Pořádá Moravská zemská knihovna v Brně. Cílem kurzů je poskytnout chybějící či rozšiřující (inovační) vzdělání knihovníkům z řad veřejných profesionálních i neprofesionálních knihoven. 

Informace o termínech kurzů + přihlašovací formulář.

Garant kurzu: Mgr. Adéla Dilhofová, e-mail: dilhofova@mzk.cz

Umístění kurzu najdete na: 

Kurzy - přehled


Kurz Služby knihoven

Pořádá Moravská zemská knihovna v Brně. Cílem kurzu je poskytnout rozšiřující (inovační) vzdělání vedoucím i řadovým pracovníkům služeb z řad veřejných profesionálních knihoven.

Informace o termínech kurzů + přihlašovací formulář.

Garant kurzu: Mgr. Adéla Dilhofová, e-mail: dilhofova@mzk.cz

Umístění kurzu najdete na: 

Kurzy - přehled


Kurz Portál Knihovny.cz

V kurzu naleznete následujících pět tématických oblastí: 

 1. Základní informace o portálu 
 2. Vyhledávání v Národních zdrojích
 3. Vyhledávání v Zahraničních zdrojích
 4. Uživatelský účet a další služby na portále
 5. Tipy & triky, zajímavosti a další doplňující materiály

 Kurz  je volně otevřený a bez potřeby registrace (možnost přihlásit se jako HOST) a nemá přesně daný průběh či časové omezení. Je plně na vašem rozhodnutí, zda budete kurzem procházet postupně (což určitě doporučujeme), nebo si vyberete jedno konkrétní téma, o kterém se budete chtít dozvědět více informací. Testy, které v kurzu naleznete, slouží pro vaši osobní potřebu, zda znáte alespoň základní informace nebo ovládáte konkrétní dovednosti. Neočekávejte tedy získání certifikátu - to, co si z kurzu odnesete, budou pouze nové informace a zajímavé podněty.

Adresa kurzu


Kurz Vzdělávací technologie pro knihovníky

primárně je určený pro učící knihovníky, může však být přínosný i pro ostatní zaměstnance (nejen) knihovny.

Kurz je otevřený, kdokoli se do něj může sám zapsat a rozvíjet se ve všech (nebo jen vybraných) tématech z nabídky:

 • Počítače, notebooky, BYOD (Bring your own device)
 • Interaktivní tabule
 • Mobilní zařízení
 • Mobilní aplikace
 • Výukový software a výukové hry
 • Webináře, výuková videa
 • Služby pro sdílení dokumentů, elektronické prezentace, grafické prvky
 • LMS: Moodle a MOOC kurzy
 • Sociální sítě
 • Vyhledávání výukových materiálů a lekcí

Adresa kurzu


Kurz o současné literatuře E-litka

Další kolo kurzu prozatím není plánováno.

Kurz je primárně určen pro pracovníky městských knihoven, kterým by měl pomoci získat ucelený přehled o současné domácí literární tvorbě. 

Informace o kurzu

Kurzy - přehled


Kurz knihovnické angličtiny

Kurz je určen pracovníkům městských i odborných knihoven, kteří se již s angličtinou setkali, ale nedokáží ji ještě běžně používat. Webové stránky kurzu http://e-lka.webnode.cz/ přinášejí kromě informací o projektu také materiály, které by se vám mohly hodit:

Informace o kurzu: 

Kurzy - přehled

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj