PRO KNIHOVNY S AKS Clavius REKS a CLAVIUS

Katalog výměnného fondu, souborný katalog knihoven Liberecka zapojených do REKS a odkazy na katalogy městských knihoven - zde 

Knihovny ZAPOJENÉ do kooperativního systému Clavius REKS

Po úplném dokončení projektu v roce 2016 je do kooperativního knihovního systému Clavius REKS připojeno 55 obecních knihoven okresu Liberec. Značný objem dat přenášený mezi dvěma různými systémy (ARL a Clavius) a převod záznamů jednotlivých knihoven zpracovaných na různé odborné úrovni do jedné databáze přinesl v uplynulém období určité problémy, které jsou průběžně řešeny. Přesto je již nyní systém velkým přínosem - všechny zapojené knihovny mají nepřetržitě přístupné on-line katalogy, mohou půjčovat v automatizovaném provozu, mají velmi zjednodušenou administrativní práci s evidencí nových knih, čtenářů, výpůjček ...

Návody pro práci se systémem Clavius REKS

Při řešení nejasností můžete využít také NÁPOVĚDU umístěnou přímo v systému.

Knihovny využívající samostatně program Clavius

Všechny obecní knihovny na Liberecku se zapojily do kooperativního knihovního systému Clavius REKS. Pouze profesionální městské knihovny využívají automatizovaný knihovní systém Clavius.

Návody pro práci se systémem Clavius

ke stažení a tisku:


Informace o systému Clavius i Clavius REKS najdete na webu firmy LANius s.r.o. Servis systému provádějí pracovníci autorizovaných servisních bodů - seznam. Nejbližším správcem systému pro knihovny na Liberecku je p. Tomáš Hubička, tel. 724 109 103, e-mail tomashubicka@seznam.cz.

Základní metodickou pomoc vám poskytne oddělení služeb knihovnám Liberecka - Bc. Andrea Sukovásukova@kvkli.cz, tel. 482412186. 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj