REGIONÁLNÍ FUNKCE V LIBERECKÉM KRAJI

Výkon regionálních funkcí KVK v Libereckém kraji

Výkon regionálních funkcí v rámci kraje včetně vzdělávání knihovníků koordinuje krajská metodička. Organizačně funkce krajského metodika podléhá přímému řízení ředitelkou knihovny, která se podle potřeby podílí na výkonu RF a je předsedkyní sekce pro RF SDRUK. Činnosti jsou podrobně popsány ve zprávách o výkonu RF.

Služby knihovnám v jednotlivých oblastech kraje zajišťují Knihovny pověřené výkonem RF a Oddělení služeb knihovnám Liberecka KVK v Liberci.

Kontakt

Krajská metodička:  

  • PhDr. Michaela Staňková, tel.: 482412124, e-mail: stankova@kvkli.cz
  • Jaroslava Starcová, tel.: 482412124, 724834517, e-mail: starcova@kvkli.cz (zkrácený pracovní úvazek)

Zprávy o výkonu regionálních funkcí v Libereckém kraji

Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v Libereckém kraji

  • Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Libereckého kraje 2021-2027 ve formátu PDF.
  • Koncepce zajištění výkonu regionálních funkcí v knihovnách Libereckého kraje 2007-2015 novelizovaná s výhledem do roku 2020 ve formátu PDF.

Zápisy z porad ředitelů a metodiků pověřených knihoven

2020

2019

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj