LEGISLATIVA A DOKUMENTY K REGIONÁLNÍM FUNKCÍM

Krajská vědecká knihovna v Liberci je podle knihovního zákona 257/2001 Sb. krajskou knihovnou zřizovanou Libereckým krajem. Jako taková plní regionální funkce, koordinuje jejich plnění prostřednictvím vybraných základních knihoven v kraji, které pověřuje výkonem regionálních funkcí. Regionální funkce jsou odborné knihovnické činnosti, v jejichž rámci poskytuje krajská knihovna a jí pověřené knihovny základním knihovnám v kraji (obsluhovaným knihovnám) především tyto služby:

  1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
  2. Statistika knihovnických činností
  3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
  4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
  5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
  6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce
  7. Podpora vzdělávacích, kulturních a komunitních aktivit
  8. Servis automatizovaného knihovního systému

Kromě regionálních funkcí vymezených tímto standardem vykonává krajská knihovna a jí pověřené knihovny další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb.

Publikace pro zřizovatele knihoven

  

Dokumenty 

Podrobně o regionálních funkcích na stránkách Národní knihovny ČR


Související dokumenty:


Legislativa, koncepce - obecná legislativa týkající se knihoven

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj