KNIHOVNY POVĚŘENÉ VÝKONEM REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ

Výkon regionálních funkcí je v Libereckém kraji realizován ve čtyřech oblastech shodných s bývalými okresy jejich tradičními knihovnickými centry, s nimiž Krajská vědecká knihovna v Liberci uzavřela smlouvy o přenesení výkonu regionálních funkcí. 

 
Oblasti a pověřené knihovny v Libereckém kraji:

 
 
 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj