Náměty na kulturní a vzdělávací akce

Nabídka profesionálních pořadů  i texty a metodické materiály k besedám z dílny knihovnic/knihovníků.

Nabídka témat pro vzdělávací aktivity (přednášky, besedy)

Databanka vzdělávacích knihovnických programů (viz  Začalo to Andersenem...

Besedník.cz - Databáze přednášejících na besedách

Storytelling, o. s. - nabídka pořadů, workshopů

Klub dětských knihoven SKIP

Texty a prezentace k besedám na stránkách Regionální knihovny Karviná

Knihovnický zpravodaj Vysočiny - dokumenty ke stažení (texty besed)

Digitalni.knihovna.cz - sdílení a publikování vámi vytvořených dokumentů (textů besed, přednášek, metodických materiálů, prezentací apod.)

Metodika.knihovna.cz - portál zpracovaných metodických listů pro besedy a lekce se čtenáři

Studentské projekty na podporu čtenářství (besedy o knihách) uveřejněné na webu Centra podpory čtenářství Knihovny Jiřího Mahena v Brně

Metodické opory k lekcím informačního vzdělávání - publikace Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně. Obsahem každé opory je zpracovaná lekce informačního vzdělávání pro konkrétní školní ročník (1. - 9. ZŠ a 1. – 4. SŠ). 

Zvláštní číslo Bulletinu SKIP k vyhlášení projektu "S knížkou do života" (Bookstart) s řadou námětů na akce s rodiči a předškolními dětmi

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj