Knihovnické časopisy elektronicky

Čtenář - pro předplatitele je po zaregistrování přístupný obsah aktuálních čísel časopisu Čtenář, pro nezaregistrované je přístupný archiv s plnými texty článků s půlročním odstupem.

Světlik - Svět libereckých knihoven

Zpravodaj Jednotné informační brány - informace o novinkách na portálu JIB

Ikaros - Elektronický časopis pro informační společnost

Bulletin SKIP - odborný časopis vydávaný Svazem knihovníků a informačních pracovníků, určený nejen členům, ale celé široké knihovnické veřejnosti

Knihovna - knihovnická revue a Knihovna plus. Knihovna plus je pokračováním odborného periodika Národní knihovna

ProInflow - Časopis pro informační vědy

Informace - zpravodaj Knihovny AV ČR

U nás - Knihovnicko informační časopis SVK Hradec Králové

Knihovnický zpravodaj Vysočina

Duha - Informace o knihách a knihovnách z Moravy

Impulsy - elektronický časopis zaměřující se na literaturu pro děti a mládež a její aktuální trendy a novinky. Vydává Cendtrum dětského čtenářství Knihovny Jiřího Mahena v Brně.

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj