Knihovní fondy, katalogizace, citace

Správa a evidence knihovních fondů

Zákon č. 257 ze dne 29. června 2001 o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

Vyhláška č. 88/2002 Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (Meziknihovní služby, podrobnosti k evidenci a revizi knihovního fondu)

Provádění revize knihovního fondu - výklad Ministerstva kultury ČR

Evidence a revize knihovních fondů - stanovisko Ministerstva financí

Akvizice

Akviziční portály:

Katalogizace, zpracování 

Mezinárodní desetinné třídění

České MDT on-line - česká standardní verze klasifikačního systému MDT. Služba je určena knihovníkům, badatelům a studentům v oborech knihovnictví a informatika, obsah služby ani jeho části nelze využít ke komerčním účelům. K využití je třeba se zaregistrovat.

Citace

Portál Citace.com je věnován citacím a citování. Zaměřuje se na citování dokumentů dle normy ČSN ISO 690, která vstoupila v platnost 1. dubna 2011. Kromě jedinečného Generátoru citací nabízí knihovnám implementaci citací do katalogu a dalších systémů instituce.

Citační rozcestník Knihovny univerzitního kampusu MU Brno - obsahuje veškerou podporu k problematice citování (studijní materiály, videozáznam přednášky, návod k Zotero aj.) včetně publikace Jiřího Kratochvíla: Jak citovat.

Různé

Česká národní bibliografie

Obálky knih

Katalogy a databáze NK

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj