Elektronické diskusní konference

KNIHOVNA

Konference je určena všem pracovníkům knihoven a informačních institucí, diskutují se zde obecné problémy v oboru. V této konferenci je vhodné dodržovat pravidla zmiňovaná v materiálu "Jak komunikovat v elektronické diskusní skupině" - týká se zejména nevhodnosti připojování příloh, posílání reklam a nabídkových seznamů vyřazené literatury, pro něž byla vytvořena zvláštní konference AKVIZICE. 

  • postup přihlášení:
    • Na adresu listserv@cesnet.cz zašlete e-mail s textem "subscribe knihovna jméno a příjmení" (bez uvozovek). Kolonku subjekt (předmět) nechte prázdnou.
    • Přijde Vám zpět výzva k potvrzení přihlášky do konference KNIHOVNA. Na tuto výzvu odpovězte: pošlete e-mail zpět volbou "Odpovědět" nebo klikněte na odkaz uvedený v příchozím e-mailu.
    • Vzápětí dostanete zprávu o přihlášení s návodem jak komunikovat v konferenci. Zprávu obdržíte v českém i anglickém jazyce
  • kontaktní osoba - kolektiv správců konference KNIHOVNA:  knihovna-request@cesnet.cz
  • archiv: http://listserv.cesnet.cz/cgi-bin/wa?A0=knihovna

AKVIZICE

Konference Akvizice je určena všem, kteří zasílají nabídky vyřazených dokumentů a plní tak nabídkovou povinnost. 

ANDERSEN

Konference členů Klubu dětských knihoven SKIP (přijímá zájemce i z řad nečlenů). Přináší spoustu inspirativních informací pro práci s dětmi. Pravidla konference jsou volnější, než v konferenci KNIHOVNA, přílohy ke zprávám v konferenci jsou tolerovány, vzhledem k tomu, že přinášejí konkrétní náměty pro práci s dětmi.

EKNIHY

Konference EKNIHY informuje o elektronických knihách, čtečkách a souvisejících tématech v České republice i v zahraničí a je určena všem pracovníkům knihoven.

KMS

Konference je zaměřena na podporu čtenářství v Česku i v zahraničí a je určena všem pracovníkům knihoven.

Informace o všech elektronických konferencích na stránkách Národní knihovny

Jak komunikovat v elektronické diskusní skupině (ke stažení ve formátu DOC)

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj