Bezpečný internet

E-Bezpečí.cz - projekt zaměřený na nebezpečné internetové fenomény, které ohrožují jak děti, tak i dospělé uživatele internetu. Na stránkách projektu jsou zveřejněny v části ke stažení zprávy z výzkumných šetření Nebezpečí elektronické komunikace 1, 2 a 3 zaměřených na výskyt kyberšikany, kybergroomingu, sextingu a dalších rizikových jevů v populaci českých dětí a zpráva z výzkumného šetření Využívání mobilního telefonu dětmi 8 - 18 let.

Saferinternet.cz - Národní centrum bezpečnějšího internetu

Pomoconline.cz - pomáháme dětským obětem internetové kriminality

Bezpecně-online.cz - vzdělávací server zaměřený na děti a dospívající mládež

Jak se nedostat do problémů na Internetu - webová stránka knihovny Gymnázia Příbram věnovaná bezpečnosti dětí na Internetu. Ve spodní části stránky je ke stažení prezentace vytvořená knihovnicí pro potřeby besed s žáky o bezpečnosti na internetu.

eSafetyKit - elektronická brožura pro děti o bezpečném využívání internetu 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj