Automatizované knihovní systémy

Nejvyužívanější v našem kraji

Clavius - LANius s.r.o. Tábor

Servisní technik pro oblast Liberecka: Tomáš Hubička, tel. 724 109 103, tomashubicka@seznam.cz

Seznam dalších servisních techniků najdete na stránkách firmy LANius s.r.o.

Nástupcem systému Clavius - program Tritius


Verbis - KP-SYS s. r. o. Sezemice

Knihovnický systém Verbis je nástupcem a pokračovatelem svých známých předchůdců Kpsys, Kpwin i KpwinSQL.


ARL - Cosmotron Bohemina, s. r. o. Hodonín

Hlavním produktem je původně knihovnický software Rapid Library a v současné době knihovnický software Advanced Rapid Library (ARL), který umožňuje automatizaci knihoven, muzejních, galerijních sbírek a archivů, případně jiných informačních center.

Další automatizované knihovní systémy

Úplný přehled dostupných automatizovaných knihovních systémů na stránce Národní knihovny v Informacích pro knihovny 

 

Open source knihovní systémy - opensource.knihovna.cz

 

Portál opensource. knihovna.cz  upozorňuje nejen na automatizované knihovní systémy, ale i nástroje pro virtualizaci, grafiku, webové stránky, operační systémy aj.

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj