O KNIHOVNÁCH V KRAJI

 

 

Cena Nejlepší knihovna Libereckého kraje 2020

Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci vyhlásil v roce 2020 již 4. ročník soutěže o Nejlepší knihovnu v Libereckém kraji. Cena se uděluje jednou za dva roky jako vyjádření uznání knihovně za její činnost a zásluhy. Komise hodnotí přínos v oblasti rozvoje veřejných knihovnických a informačních služeb a přispívání pro kulturní život v obci či městě. Ceny jsou vždy předány na prosincovém Setkání knihovníků Libereckého kraje. V letošním roce však vzhledem k aktuální situaci setkání nemůže proběhnout. Výsledky proto byly vyhlášeny na tiskové konferenci po schválení Radou Libererckého kraje - záznam z TK. Vítězné knihovny obdrží diplom a odměnu ve výši 10.000 Kč.

Vítězné knihovny:

 • Místní knihovna Žandov (okres Česká Lípa)
 • Městská knihovna Železný Brod (okres Jablonec nad Nisou)
 • Místní knihovna v Hlavici (okres Liberec)
 • Městská knihovna Vysoké nad Jizerou (okres Semily)

Nominace:

 • Okres Česká Lípa – Místní knihovna Žandov, Místní knihovna ve Svoru, Místní knihovna Dubá
 • Okres Jablonec nad Nisou – Městská knihovna Železný Brod, Obecní knihovna ve Frýdštejně, Místní knihovna Jílové u Držkova
 • Okres Liberec – Místní knihovna v Hlavici, Místní knihovna Bulovka, Místní knihovna ve Stráži nad Nisou
 • Okres Semily – Městská knihovna Vysoké nad Jizerou, Městská knihovna Rovensko pod Troskami, Obecní knihovna Studenec

Pravidla a podrobnosti o soutěži na stránce Cena Nejlepší knihovna Libereckého kraje

Cena Nejlepší knihovna Libereckého kraje 2018

Liberecký kraj ve spolupráci s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci potřetí vyhlásil soutěž „Nejlepší knihovna v Libereckém kraji“. Na setkání knihovníků Libereckého kraje dne 11. prosince 2018 všechny nominované knihovny převzaly z rukou paní radní pro řízení rezortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu ing. Květy Vinklátové a z rukou vedoucího oddělení kultury Krajského úřadu Mgr. Martina Fény pamětní listy a drobné dary. Vítězné knihovny převzaly diplom a odměnu ve výši 10.000 Kč.

Vítězné knihovny:

 • Místní knihovna Svojkov, knihovnice Jiřina Tomšová
 • Místní knihovna Albrechtice v Jizerských horách, knihovnice Věra Engeová
 • Městská knihovna Nové Město pod Smrkem, knihovnice Jana Slámová, od 3. 9. 2018 Marie Vojáčková
 • Obecní knihovna v Košťálově, knihovnice Lenka Havlová

Podrobně o nominovaných a oceněných knihovnách na stránce Nejlepší knihovna Libereckého kraje 2018. Fotografie z předání cen na stránce Setkání knihovníků Libereckého kraje 2018

Nejlepší knihovna Libereckého kraje 2016

Nejlepší knihovna Libereckého kraje 2014

Knihovna roku - cena Ministerstva kultury ČR  

V roce 2019 nominována Místní knihovna ve Svijanech

... více o knihovně ve Svijanech na stránce Knihovna roku 2019

Cenu Knihovna roku uděluje ministr kultury České republiky na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministerstvem kultury. Uděluje se od roku 2003 k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Soutěž je jedním z podnětů pro přeměnu knihoven především v malých městech a obcích na moderní centra kulturního a společenského života a zvýšení jejich prestiže. Do soutěže je každoročně nominována jedna knihovna z našeho kraje.

Diplom za moderní knihovnické a informační služby v soutěži Vesnice roku Libereckého kraje

Knihovna Libereckého kraje roku 2019 - Místní knihovna ve Svijanech

....více o knihovně na stránce Knihovna Libereckého kraje roku 2019

Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy venkova je každoročně vyhlašována již od roku 1995. Ke spoluvyhlašovatelům soutěže patří Svaz knihovníků a informačních pracovníků, členem krajské hodnotící komise je vždy zástupce RO SKIP Libereckého kraje. V rámci vyhodnocení soutěže je udělován jedné z obcí Diplom za moderní knihovnické a informační služby s finanční odměnou 20 000 Kč. Oceněnou knihovnu považujeme za Knihovnu Libereckého kraje roku... 

Cena Knihovník/Knihovnice roku 

Regionální výbor SKIP Libereckého kraje již posedmé udělil Cenu Knihovník/Knihovnice Libereckého kraje nejlepším knihovníkům/knihovnicím, kteří působí v knihovnách Libereckého kraje. Chce tak upozornit na mimořádné osobnosti našeho oboru, na jejich pracovní nasazení a nadšení pro aktivity, které ve svých knihovnách realizují. Chce tímto poukázat na  obětavou práci těch našich kolegů a kolegyň, která obvykle přesahuje prostor knihovny samotné, velmi silně ovlivňuje život obce či města  a vyjádřit jim tak poděkování i úctu. Na setkání knihovníků Libereckého kraje dne 10. 12. 2019 převzala

Cenu Knihovnice roku 2019 v kategorii neprofesionálních knihoven

paní Marie Fabiánová z Obecní knihovny ve Skuhrově

Cenu Knihovnice roku 2019 v kategorii profesionálních knihoven

paní Táňa Kuželková z Krajské vědecké knihovny v Liberci 

Cenu za celoživotní přínos knihovnictví v Libereckém kraji 

paní Jitka Vanclová z Městské knihovny v Semilech 

Další informace a fotogalerie na stránce Setkání knihovníků Libereckého kraje 2019 a zde:

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj