ADRESÁŘ A MAPA KNIHOVEN LIBERECKÉHO KRAJE

Portál Knihovny.cz

Portál Knihovny.cz nabízí vedle možnosti prohledávat katalogy knihoven i adresář českých knihoven, kde se dají nalézt všechny aktuální informace o knihovnách nejen v Libereckém kraji.

Geoportál Libereckého kraje, tématická mapa Knihovny

Tématická mapa Knihovny, která vznikla ve spolupráci s Krajským úřadem Libereckého kraje, slouží také jako adresář knihoven Libereckého kraje. Od roku 2018 již ale mapa není aktualizována.

 

 

 

 

Adresář knihoven v Souborném katalogu ČR

   

 

 

Centrální adresář knihoven v Souborném katalogu ČR

Knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí v Libereckém kraji

Ředitelka: PhDr. Dana Kroulíková, 487 522 975 tel./fax,  reditel@knihovna-cl.cz

Ředitel: Mgr. Zbyněk Duda, tel. 484 846 359, reditel@knihovna.mestojablonec.cz

Ředitelka: Mgr. Jitka Šedinová, tel.481 622 902, reditelka@knihovnasemily.cz

Adresář veřejných knihoven ČR

Seznam všech knihoven registrovaných na Ministerstvu kultury ČR v souboru Databáze knihoven. Na stránce najdete také všechny informace k evidenci knihoven.

Prostřednictvím filtru vloženého do záhlaví tabulky lze snadno získat přehled knihoven v jednotlivých krajích a okresech.   

Více k adresáři knihoven a informačních institucí v Souborném katalogu ČR

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj