STATISTIKA, BENCHMARKING KNIHOVEN

Statistika knihoven

Podrobné informace ke statistice knihovnických činností i odpovědi na nejčastejší otázky z oblasti statistiky (FAQ) najdete na stránce Národní knihovny.

Roční výkaz o knihovně za rok 2019

  • upravený pro neprofesionální knihovny Libereckého kraje (.pdf.doc)
  • upravený pro neprofesionální knihovny okresu Liberec (.pdf.doc)
  • originální výkaz Kult (MK) 12-01 bez úprav (.pdf)
  • Dodatek k vyplňování Ročního výkazu Kult (MK) 12 - 01, oddílu VII. a VIII. - ekonomické údaje (.pdf)
  • Pokyny k vyplňování výkazů (.pdf)

Profesionální knihovny vyplňují výkazy v programu StatExcel 2019, který obdrží od své pověřené knihovny.


Deník knihovny na rok 2019/2020

Deník knihovny na rok 2019/2020 obsahuje definice a pokyny k vyplňování. Od r. 2016 došlo ke změně ve vykazování kulturních a vzdělávacích akcí - viz Zpřesněné definice kulturních a vzdělávacích akcí (dokument ke stažení níže). K dalším změnám dochází od roku 2019.

Změny od roku 2019 

Ve výkaze za rok 2019 se objeví dva nové řádky (údaje) a to v souvislosti s vykazováním akcí, které se konají v budově knihovny, ale jejichž hlavním pořadatelem není knihovna.Současná definice takovéto akce a jejich návštěvníky nezahrnuje a do statistického výkazu se tedy akce, jejichž hlavním pořadatelem není knihovna a návštěvníci těchto akcí nezapočítávají. Domníváme se, že tak není adekvátně zachyceno využívání knihovny a jejích prostor.

Ve výkaze proto bude rozšířen oddíl II. Uživatelé o řádek č. 0209 "Návštěvníci ostatních akcí, kde knihovna není hlavním pořadatelem", a adekvátně k tomu o řádek č. 0418 "Ostatní akce, kde knihovna není hlavním pořadatelem" v oddíle IV. Další údaje. Návštěvníci těchto akcí se budou  ZAPOČÍTÁVAT do celkového počtu fyzických návštěvníků knihovny. 

Ke změně se přistoupilo z důvodu měnících se funkcí knihoven, které se stávají komunitními centry ve svých obcích a poskytují své prostory zájmovým skupinám v místě svého působení. Zájmové skupiny mohou být různé - místní spolky, neziskové organizace, zájmové kroužky apod., se kterými knihovna spolupracuje a které nemají adekvátní prostory pro uskutečňování svých vzdělávacích aktivit. Knihovna jim své prostory pronajímá, či jinak poskytuje. Tento jev se stává stále častější, a proto bylo rozhodnuto začlenit ho do statistického vykazování. Změny byly navrženy a odsouhlaseny na jednání Sekce SDRUK pro regionální funkce.

Nové údaje je třeba evidovat od počátku roku 2019.

Deník si můžete stáhnout a vytisknout z této stránky nebo ze stránky NIPOS. V tištěné podobě jej NIPOS již nevydává.

Deník  knihovny elektronicky


Deníky knihovny v různých formátech  si můžete stáhnout také na stránce Vzorové materiály, ke stažení.

Benchmarking knihoven

metoda vzájemného srovnávání výkonu a činnosti knihoven.

Benchmarking je moderní nástroj řízení, který prostřednictvím měření výkonů a procesů organizace a jejich systematického porovnávání s výkonem ostatních hledá nejlepší řešení. Poskytuje manažerům lépe poznat vnitřní fungování organizace a identifikovat příležitosti ke zlepšení. Umožňuje efektivní sdílení zkušeností a nejlepší praxe, podporuje spolupráci a je významným nástrojem každé "učící se" organizace.

Podrobné informace o projektu

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj