PRO ŠKOLNÍ KNIHOVNY

Příručka pro školní knihovny jako studijní a informační centra na základních a středních školách 

Národní pedagogické muzeum a  knihovna J. A. Komenského Praha

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského  - Centrum pro školní knihovny,
Mgr. Radmila Indráková, tel.: 221 966 438, e-mail: indrakova@npmk.cz

Centrum pro školní knihovny  nabízí službu  - Ptejte se CSK - určenou všem pedagogům a knihovníkům školních knihoven (ale i knihoven ostatních). Ptát se můžete na vše, co souvisí s problematikou školních knihoven, studijních a informačních center školy, dětského čtenářství, literatury pro děti a mládež, čtenářské gramotnosti a dalších souvisejících oblastí. Na vaše dotazy odpovídá skupina odborníků, která se bude snažit odpovědět i na ty nejzapeklitější dotazy.

 

 

Klub školních knihoven vznikl jako součást Svazu knihovníků a informačních pracovníků za účelem podpory, propagace a zkvalitňování služeb knihoven na základních a středních školách. Ze zakládací listiny: "Školní knihovny hrají nezastupitelnou roli ve vzdělávacím procesu na školách všech úrovní. Žáci a studenti jejich prostřednictvím získávají základní dovednosti v práci s informacemi, učitelům poskytují materiály a prostor pro výuku. Toto vše ve spojení s kulturní funkcí zvyšuje prestiž školy a jak zahraniční výzkumy dokazují také zlepšuje studijní výsledky. Jako školní knihovníci a lidé zajímající se o problematiku školních knihoven cítíme potřebu spojit své zkušenosti a poznatky, a proto jsme se rozhodli založit Klub školních knihoven".

Seznam knih doporučených pro školní knihovny (zpracovala Mgr. Ludmila Čumplová, Klub školních knihoven SKIP).

Nabídka pomoci školním knihovnám

KVK v Liberci a knihovny pověřené výkonem regionálních funkcí nabízejí školním knihovnám odbornou knihovnickou pomoc. Obracejte se na pracoviště zajišťující regionální funkce podle okresu, kde se vaše škola (školní knihovna) nachází:

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj