ZÁKLADNÍ DOKUMENTY

KRAJSKÉ VĚDECKÉ KNIHOVNY V LIBERCI

 

TYP DOKUMENTU

PLATNOST OD

DOKUMENTY

Zřizovací listina

1. 1. 2016

Organizační řád

2. 1. 2012

Výroční zpráva

2019

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

2016

Účetní výkazy

k 31. 12. 2016

Kodex etiky českých knihovníků 2004

Program rozvoje kulturních institucí zřizovaných Libereckým krajem na léta 2014 – 2020

2014

Plán rozvoje poboček Krajské vědecké knihovny v Liberci

NA OBDOBÍ 2015 – 2020(25)
Bilance finančních vztahů příspěvkové organizace na rok  2018 2018
Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - návrh rozpočtu na rok 2020 2020
Schválený rozpočet na rok 2020 včetně střednědobého výhledu 2020

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj