PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Název: Ploučnické květy – Polzenblumen
Autor: Marek Sekyra, Otokar Simm, Tomáš Cidlina
Rok vydání: 2015
ISBN/ISSN: ISBN 978-80-85874-77-8
Antologie německy píšících autorů z Českolipska
(19. století a 1. polovina 20. století)
Anthologie deutschsprachiger Autoren aus Böhmisch Leipa und Umgebung
(19. Jahrhundert und 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts)
V antologii budou zpracovány medailonky šestačtyřiceti německy píšících autorů narozených v České Lípě,
na Mimoňsku, Zákupsku, Dokesku, Zahrádecku, Stvolínecku, Žandovsku a Hornopolicku.
Kromě medailonů obsahuje také ukázky z díla těchto autorů, a to dvojjazyčně,
jak v českém překladu pro českého čtenáře, tak i v původním německém znění, některé texty
jsou psané v místním německém nářečí. Je doplněna historickými i současnými fotografiemi
a obrázky, upozorňujícími především na regionální reálie v dílech a zajímavá místa s autory
spojená.

 

Název: Frýdlantské květy – Friedländer Blumen
Autor: Marek Sekyra, Otokar Simm
Rok vydání: 2013
ISBN/ISSN: ISBN 978-80-85874-68-6
Antologie německy píšících autorů z Frýdlantska a Liberecka (19. století a 1. polovina
20. století) / Anthologie deutschsprachiger Autoren aus Friedland, Reichenberg und
Umgebung (19. Jahrhundert und 1. Halfte des 20. Jahrhunderts)
Antologie představuje 45 autorů narozených či působících na Frýdlantsku, Liberecku, Chrastavsku
a v Osečné. Kromě medailonů obsahuje také ukázky z díla těchto autorů, a to dvojjazyčně,
jak v českém překladu pro českého čtenáře, tak i v původním německém znění, některé texty
jsou psané v místním německém nářečí. Je doplněna historickými i současnými fotografiemi
a obrázky, upozorňujícími především na regionální reálie v dílech a zajímavá místa s autory
spojená.
 
 

Autor: Kolektiv autorů
Název: Zapomenutá velikonoční vajíčka
Rok vydání: 2011
ISBN/ISSN: 978-80-85874-57-0

Kniha pro děti pod názvem Zapomenutá velikonoční vajíčka je výsledkem německo-českého projektu a úzké spolupráce knihovníků tří zemí: Německa, Česka a Polska v rámci pracovní skupiny EUREX-Knihovny při Euroregionu Nisa. Povídky do knihy na téma lidové zvyky (Masopust, Velikonoce a Vánoce) vytvořili němečtí, polští a čeští spisovatelé, ilustrace vytvořily děti ze tří zemí ERN. Kniha existuje ve čtyřech jazykových verzích: němčině, češtině, polštině a lužické srbštině. Je dostupná v KVK v Liberci a v dalších knihovnách regionu.

 

Autor: Marek Sekyra, Otokar Simm
Název: Jizerské květy -  Iserblumen
Rok vydání: 2011
ISBN/ISSN: 978-80-85874-61-7

Publikace Jizerské květy - Iserblumen je dvojjazyčná antologie  německy píšících autorů Jablonecka, Semilska a Frýdlantska. Jsou to autoři , kteří se v této oblasti narodili a psali básně a prózu, mnohdy i v dialektu. knihu doprovází velké množství černobílých fotografií a dobových obrázků. Publikace lze zakoupit na Informační službě knihovny za 110,-Kč, bližší info sekyra@kvkli.cz

 

Autor: Irena Eliášová
Název: Naše osada - smutné, veselé i tajemné příběhy Romů
Rok vydání: 2008
ISBN/ISSN: 978-80-85874-44-0

Příběh romského děvčátka, které žije ve slovenské vesnici a spolu s kamarádem Čikem zažívá spoustu dobrodružství. Knížka je psaná česky a slovensky, občas se objeví i romština. Autorka Irena Eliášová strávila dětství na Slovensku, pak se s rodiči přestěhovala do Chrastavy a nyní žije v Mimoni. Publikaci lze získat zdarma v KVK Liberec u pultu Informační služby nebo na adrese konvalinkova@kvkli.cz

 

Autor: Marek Sekyra, Otokar Simm
Název: Ještědské květy - Jeschkenblumen
Rok vydání: 2008
ISBN/ISSN: 978-80-85874-45-7

Publikace Ještědské květy - Jeschkenblumen je dvojjazyčná antologie libereckých německy píšících autorů. Jsou to autoři , kteří se v Liberci narodili a psali básně a prózu, mnohdy i v dialektu. knihu doprovází velké množství černobílých fotografií a dobových obrázků. Publikace je bohužel již rozebrána, v roce 2013 se chystá dotisk.

 

Autor: František Klimeš
Název: Blecha Tamara
Rok vydání: 2008
ISBN/ISSN: 978-80-85874-46-4

Veselé vyprávění o tom, že i blechy mají svůj život. A kdyby vás, děti, něco lechtalo za košilí nebo se váš pejsek drbal za uchem, vzpomeňte si na tyto bleší příběhy.

 

 

Autor: Ludvík Středa
Název: Duhový most - Le devleskeri phurť
Rok vydání: 2004
ISBN/ISSN: ISBN 80-85874-29-6

Knížka pohádek pro malé čtenáře v češtině a romštině.

 

 

Autor: Kruh autorů Liberecka a Krajská vědecká knihovna v Liberci
Název: Světlik
Rok vydání: 2003-
ISBN/ISSN: 1214-2751

Kruh autorů Liberecka vydává společně s Krajskou vědeckou knihovnou v Liberci čtvrtletník Světlik (Svět libereckých knihoven). První číslo vyšlo v březnu 2003.  Přehled a obsah všech čísel: http://mujweb.cz/www/kallb/ v záložce Světlik.

 

Autor: Ediční rada KVK v Liberci
Název: Vademecum aneb příručka uživatele knihovny
Rok vydání: 2002
ISBN/ISSN: ISBN 80-85874-19-9

Brožura informující o veškerých službách knihovny, o činnosti jednotlivých oddělení a poboček, o dokumentech upravujících vztah mezi knihovnou a uživatelem a o vyhledávání v on-line katalogu.

 

Autor: kolektiv autorů
Název: Průvodce. Knihovny v Euroregionu Nisa
Rok vydání: 2002
ISBN/ISSN: -

Trojjazyčný česko-německo-polský slovníček a konverzační příručka pro uživatele knihoven v Euroregionu Nisa s kontaktními údaji na příslušné knihovny. Vytvořen v rámci společného projektu členů euroregionální pracovní skupiny pro knihovny "Eurex". Vydal Zemský úřad Löbau-Zittau.

 

Autor: Ladislava Skopová a kol.
Název: Veřejné knihovny euroregionů Nisa a Labe
Rok vydání: 2000
ISBN/ISSN: ISBN 80-85874-11-3

Veřejné knihovny euroregionů Nisa a Labe ve službách informační společnosti. Bružura informující o službách všech knihoven na území euroregionů Nisa a Labe. Trojjazyčná publikace.

 

Autor: Václav Kříček, Věra Vohlídalová, Radim Kousal
Název: Stavba smíření. Knihovna Liberec
Rok vydání: 2000
ISBN/ISSN: ISBN 80-85874-13-X

Publikace vydaná u příležitosti otevření nové budovy liberecké knihovny v roce 2000 informuje o historii knihovnictví v Liberci a o průběhu projektu stavby nové knihovní budovy, nazvané Stavba smíření.

 

Autor: Ladislava Skopová a kol.
Název: Bez hranic do budoucnosti
Rok vydání: 1999
ISBN/ISSN: ISBN 80-85874-12-1

Sborníček ze setkání knihovníků Euroregionu Nisa v Žitavě 2.-4. 11. 1999. Trojjazyčná publikace.

 

Autor: Ladislava Skopová a kol.
Název: Knihovny bez hranic
Rok vydání: 1998
ISBN/ISSN: ISBN 80-85874-08-3

Malé ohlédnutí za setkáním českých, německých a polských knihovníků Euroregionu Nisa v Rumburku 6.-8.10. 1998. Trojjazyčná publikace.

 

Autor: Ladislava Skopová a kol.
Název: Veřejné knihovny v Euroregionu Nisa
Rok vydání: 1997
ISBN/ISSN: ISBN 83-903575-7-7

Trojjazyčný sborníček informací o knihovnách v celém Euroregionu Nisa.

 

Autor: Václav Kříček, Kateřina Trojanová
Název: Malé dějiny knihovny
Rok vydání: 1994
ISBN/ISSN: ISBN 80-85874-00-8

Pamětní spis. Dějiny Krajské vědecké knihovny v Liberci v 19. a 20. století.

 

 

 
 
 
 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj