O NÁS

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace je významným informačním, vzdělávacím, kulturním a setkávacím centrem ve městě Liberci a Libereckém kraji. Zřizovatelem knihovny je Liberecký kraj. Na městskou funkci knihovny (provoz poboček a akvizice literatury) přispívá každoroční dotací Statutární město Liberec.

 Zřizovací listina KVK v Liberci

Profil zadavatele

 

Ve městě a regionu působí knihovna

  • jako krajská vědecká knihovna s tematicky univerzálním fondem dokumentů se zaměřením na sklo a textil
  • jako městská veřejná knihovna s volně přístupným knihovním fondem krásné a populárně naučné literatury pro uživatele všech věkových kategorií
  • jako regionální knihovna nabízející dokumenty a informace z historie i současnosti regionu
  • jako informační centrum poskytující bibliografické, faktografické a referenční informace
  • jako přístupové místo k celé řadě informací a databází dostupných prostřednictvím sítě internet (katalogy knihoven, informace ze státní správy a samosprávy apod.).

Obyvatelé okrajových a sídlištních čtvrtí mohou využívat služeb dislokovaných půjčoven KVK - poboček.

Krajská vědecká knihovna v Liberci vítá ve svých prostorách uživatele všech věkových i zájmových kategorií z řad občanů Libereckého kraje a samozřejmě i všechny náhodné návštěvníky hledající informace o městě a regionu nebo jen odpočinek na cestě.

 

 

 

 

Fakturační údaje

Adresa:

Krajská vědecká knihovna v Liberci, příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1, Liberec I – Staré Město

460 01 Liberec

 

IČ: 00083194 

DIČ: CZ00083194

číslo účtu: 38231461/0100 

 

 

Logo knihovny

logo bitmapa jpg
logo křivky ai
logo křivky eps

Kontakt QR kód

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj