STUDIJNÍ KNIHOVNA A PERIODIKA

 

Kontakt                                                                                           

Telefon: +420 482 412 152

e-mail: studijni@kvkli.cz

Vedoucí: Bc. Lukáš Fogl

 

Najdete nás: 1. patro

 

 

 

Služby:

 •   výpůjčky dokumentů (u výpůjčního pultu nebo samoobslužně)
 •   výdej dokumentů ze skladu
 •   informační služba – informace o dokumentech, orientace v knihovně
 •   meziknihovní výpůjční služba (pro uživatele, pro knihovny
 •   pronájem studijních boxů
 •   přístup k elektronickým zdrojům (články, e-knihy apod.) – více informací v E-knihovně
 •   služba OCR – převod PDF dokumentů do přepisovatelného formátu (Word)
 •   cirkulační služba časopisů - průběžné půjčování jednotlivých čísel aktuálního ročníku zahraničních a některých tuzemských odborných periodik podnikům a firmám
 •   samoobslužné kopírování a skenování
 •   cizojazyčné knihovny – Britské centrum, Rakouská knihovna, Goethe-Institut, Francouzská knihovna

 

Nabídka dokumentů:

 •   regionální fond – informace o regionu (Liberecký kraj, přilehlé oblasti Polska a Německa)
 •   periodika – aktuální ročník pouze prezenčně
 •   mapy
 •   skripta
 •   cizojazyčné publikace
 •   sbírky zákonů – pouze ke studiu v knihovně nebo v elektronické podobě (ASPI)
 •   příruční knihovna – pouze ke studiu v knihovně
 •   informace o Evropské unii (knihy, periodika)
 •   normy – pouze ke studiu v knihovně, nejnovější v elektronické podobě
 •   e-knihy
 •   dokumenty ve zvláštním režimu (rukopisy, staré a vzácné tisky) – pouze ke studiu v knihovně
 •   novinky

 

Orientace ve volném výběru

Více zde

 

Plánek:

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj