VOZÍČKÁŘI

 • možnost parkování v budově knihovně, k dispozici výtah z parkoviště do budovy knihovny
 • bezbariérový prostor knihovny, výtahy mezi jednotlivými patry
 • široké uličky v půjčovnách – snadné projetí vozíků
 • více čtvercových stolů – snadné zajetí s vozíkem
 • možnost využít scanování knih na flash disk (k dispozici ve Studijní knihovně – 1. patro) – vhodná výška
 • možnost využití samoobslužného pultu k samostatnému půjčování dokumentů – vhodná výška
 • pohodlná křesla a pohovky – i vozíčkář si může přesednout sám či s dopomocí
 • bezbariérová WC se všemi náležitostmi a se sníženým zásobníkem na mýdlo

 

NESLYŠÍCÍ A NEDOSLÝCHAVÍ

 • indukční smyčka – ve vstupní hale a ve Velkém sále (2. patro)
 • PC pro osoby se sluchovým postižením – k dispozici kamera a program Skype
 • video pro neslyšící ve znakovém jazyce na webu knihovny – průvodce po knihovně
 • možnost zajištění online přepisu a tlumočení do znakového jazyka (na akce, přednášky…)
 • několik pracovníků komunikujících ve znakovém jazyce
 • možnost exkurzí ve znakovém jazyce – kontakt: Lucie Romancová, e-mail: romancova@kvkli.cz
 • bohatá nabídka dokumentů k vypůjčení (knihy od neslyšících autorů, knihy a DVD o problematice osob se sluchovým postižením, výukové knihy, CD, DVD, komiksy aj.)

 

NEVIDOMÍ A SLABOZRACÍ

 • zvukové dokumenty k vypůjčení - zvukové knihy různých žánrů, hudba, výukové CD v cizích jazycích)
 • webová stránka možná v zobrazení pro slabozraké
 • pravidelná akce v Hudební knihovně (4. patro) pouze pro zrakově postižené – kontakt: Jiří Bartoš Sturc, e-mail: bartosturc@kvkli.cz, tel. 482 412 165
 • možnost exkurzí po knihovně, připravených s ohledem na druh postižení
 • možnost využití digitálního piana v Hudební knihovně
 • knihy s větším písmem (převážně Knihovna pro děti a mládež – 3. patro)
 • možnost účastnit se hudebních pořadů, přednášek na různá témata
 • výtahy – označení pater též v Braillově písmu
 • zvětšovací lupa (k dispozici ve Studijní knihovně – 1. patro)

 

MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ

 • různé typy dokumentů pro uživatele samotné nebo jejich pomocníky
 • prostředí přátelské lidem s mentálním handicapem
 • snadná orientace v prostorách knihovny, pomoc personálu samozřejmostí
 • pravidelné přednášky, čtení a programy, které jsou vhodné i pro osoby s mentálním postižením
 • úzká spolupráce s organizacemi, které pracují s osobami s mentálním postižením (např. Tulipán, Jedličkův ústav,…)

 

Nebojte se nás zeptat, rádi poradíme a pomůžeme.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Kontakt, informace:

koordinátorka aktivit pro osoby s postižením

tel. 482412184 / 128

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj