ČASTO KLADENÉ DOTAZY – FAQ


Ano, čtenářský průkaz opravňuje svého nositele k půjčování dokumentů ve všech odděleních a pobočkách knihovny.

 

 
 
Platí se pouze za registraci (pravidelný roční poplatek) a za zřízení čtenářského průkazu. Za samotné výpůjčky už neplatíte nic. Poplatek se hradí pouze v případě jednorázových výpůjček (realizovaných bez čtenářského průkazu).

 

 
Ano. Pokud děti do 15 let potřebují dokument z jiného oddělení, mohou o zprostředkování této výpůjčky požádat pracovníka Knihovny pro děti a mládež.

 

 
Ano, vrátit knihy za Vás může kdokoliv. Pro vrácení dokumentů není nutný čtenářský průkaz.

 

 
Nemusíte, vypůjčené dokumenty můžete vrátit u jakéhokoliv výpůjčního pultu, kde obdržíte potvrzení o vrácení. Mimo provozní dobu půjčoven je možné dokumenty vracet v oddělení Informační služby ve vstupní hale, v době uzavření knihovny slouží pro návrat bibliobox před knihovnou.

 

Ne, čtenářský průkaz je nepřenosný. Majitel průkazu nese odpovědnost za jeho případné zneužití, proto toto ustanovení Knihovního řádu vnímáme jako ochranu našich uživatelů.

 

 
Knihy – 30 ks, časopisy (jednotlivá čísla) – 25 ks, svázané ročníky časopisů – 5 ks, hudebniny – 10 ks, zvukové dokumenty – 10 ks, mapy – 5 ks, filmy na DVD – 2 ks Knihovna pro děti a mládež: knihy – 10 ks, časopisy – 5 ks, zvukové dokumenty – 2 ks

 

 
Ano. Ke vstupu do budovy není nutný čtenářský průkaz. Můžete volně využívat téměř všech služeb knihovny (studium knih a dalších médií v prostorách knihovny, internet, návštěva výstav a dalších kulturních a vzdělávacích pořadů). Průkaz je nezbytný až v okamžiku, kdy si chcete vypůjčit dokumenty domů.

 

 
Ano, v takovém případě lze využít tzv. jednorázovou výpůjčku - viz Knihovní řád článek 13, odstavec 7.

 

 
Pro úspěšné přihlášení je nutné v přihlašovacím formuláři správně vyplnit číslo průkazu a uživatelské heslo. U kolonky číslo průkazu je nezbytné dodržet velikost písmen, mezery a pomlčky přesně tak, jak je máte uvedené na průkazce. V případě, že několikrát za sebou zapíšete omylem špatné číslo či heslo, tak systém přihlašování na daný účet z důvodu zabezpečení na cca 15 minut zablokuje. Ve výjimečných případech může být neúspěšné přihlašování způsobené chybou na našem serveru. V případě opakovaného neúspěchu nás prosím kontaktujte telefonicky (na tel. čísle 482 412 111) nebo e-mailem. Prolongaci je možné provézt i touto cestou.

 

 
Vypůjčené dokumenty si můžete prodloužit online prostřednictvím svého Konto čtenáře, o prodloužení můžete také požádat (osobně, telefonicky, e-mailem). Prodloužení je možné nejdříve 7 dní před vypršením výpůjční lhůty.

 

 
Pouze vrácením dokumentů nebo prodloužením výpůjček. Pokud provedete prodloužení až po uplynutí výpůjční lhůty, zpozdné se Vám sice od toho dne přestane zvyšovat, avšak částku, která Vám již byla do té chvíle naúčtována, bude třeba uhradit při realizaci další výpůjčky. Pokud při registraci (či kdykoliv později) zadáte u pultu Informační služby e-mail, bude Vám v den vypršení výpůjční lhůty automaticky zasíláno upozornění, na jehož základě si můžete své výpůjčky okamžitě prodloužit. Prodloužit nelze dokumenty, které jsou rezervovány jiným čtenářem.

 

 
Ztrátu či odcizení čtenářského průkazu nám co nejdříve ohlaste. Průkaz vám zablokujeme a zamezíme tak případnému zneužití. Nový čtenářský průkaz (pokud nepoužíváte jinou čipovou kartu, např. OPUS, ISIC nebo jiné) vám za poplatek vystavíme na Informační službě.

 

 
Rezervaci je možné zrušit přes službu Konto čtenáře nebo s pomocí pracovníků knihovny u výpůjčních pultů a na Informační službě, případně si knihu prostě nemusíte přijít vyzvednout. Nevyzvednutí či odhlášení tzv. držené rezervace (tj. kniha je pro Vás již připravena) Vás ale nezbavuje povinnosti zaplatit rezervační poplatek, protože práce spojené s rezervací již byly vykonány.

 

 
Ano, prostřednictvím meziknihovních služeb je možné objednat dokumenty z jiné knihovny, ale pouze takové, které nemáme ve fondu. Dokumenty, které máme, ale jsou aktuálně půjčené, objednat nelze. Požadavek na meziknihovní služby můžete zadat prostřednictvím elektronické žádanky, nebo osobně ve Studijní knihovně. Za jeden požadavek na meziknihovní výpůjční službu v rámci České republiky účtuje knihovna paušální poplatek za poštovné a balné. V případě objednávky kopie stanoví cenu knihovna, která požadavek vyřizuje. Také za požadavek na mezinárodní meziknihovní služby je účtován poplatek. Aktuální informace o výši poplatků najdete v ceníku. Více informací o meziknihovních službách naleznete zde.
 

 

Čtečky půjčujeme na základě smlouvy registrovaným uživatelům knihovny starším 18-ti let po složení vratné kauce 1000,-Kč na 14 dní. V případě, že jsou čtečky určené k půjčování aktuálně půjčené, doporučujeme zadat rezervaci.

 

Parkovat je možné v podzemních garážích v suterénu budovy KVK. Za první dvě hodiny se platí 10 Kč/hod; každá další započatá hodina stojí 25 Kč/hod. Automat na placení je umístěný u výjezdu z parkoviště.

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj