LICENCOVANÉ DATABÁZE

 

Kromě tradičních tištěných dokumentů nabízíme velké množství odborných informací v elektronické podobě z různých oborů. Získané informace můžete tisknout, ukládat, odesílat na e-mail (v některých případech mohou být distributorem nastavena omezení). Více informací o nabízených zdrojích včetně popisu a možnosti využití naleznete v tabulce níže.

Všechny uvedené databáze jsou přístupné z uživatelských počítačů KVK, registrovaní uživatelé mohou do některých zdrojů vstupovat též vzdáleně.

V případě dotazů nebo problémů s připojením do databází nás kontaktujte na e-mailu: studijni@kvkli.cz

 

Jak na vzdálený přístup?

Na webu knihovny se přihlaste do Čtenářského konta a otevřete katalog. Přímo v katalogu pod vyhledávacím oknem uvidíte přehled nabízených zdrojů, kliknutím na název jej otevřete. Stejný přehled najdete také pod odkazem Zdroje (v pravém menu), záložka Licencované zdroje.

Pokud se vám nepodaří do některé databáze připojit, je možné, že v ní právě vyhledává více uživatelů a jsou obsazeny všechny předplacené přístupy. Zkuste proto operaci provést později.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo problémů se můžete obracet na pracovníky Studijní knihovny.

 

 

Obor

multioborová databáze

Popis

Rozsáhlá odborná multidisciplinární databáze plných textů, obsahuje více než 8 500 plnotextových periodik, včetně více než 7 300 recenzovaných časopisů. Kromě plných textů obsahuje indexování a abstrakty více než 12 500 časopisů a celkem více než 13 200 publikací, včetně monografií, zpráv a sborníků z konferencí.

Poskytovatel

Jazyk

angličtina

Přístup

- přístup z počítačů v knihovně (Studijní knihovna, Informační služba, Hudební knihovna) 

- vzdálený přístup

 

 

Obor

informace z českých médií

Popis

Obsahuje plné texty novinových a časopiseckých článků (celostátní i regionální), doslovné přepisy televizních a rozhlasových relací, zprávy z internetových serverů a dalších zdrojů

Poskytovatel

Jazyk

čeština

Přístup

přístup z počítačů v knihovně (Studijní knihovna, Informační služba, Hudební knihovna) - po domluvě s obsluhou

vzdálený přístup (pouze do 31. 12. 2020)

 

 

Obor

právo

Popis

Obsahuje plné texty zákonů a vyhlášek platných v České republice a na Slovensku, obsahuje též předpisy EU a judikaturu ESD.

Poskytovatel 

Jazyk

čeština

Přístup

přístup z počítačů v knihovně (všechna PC)

 

 

Obor

normy

Popis

Kompletní plnotextová databáze českých technických norem (bez možnosti tisku)

Poskytovatel 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Jazyk

čeština

Přístup

přístup z počítačů v knihovně (Studijní knihovna) - po domluvě s obsluhou

 

 

Obor

odborné publikace, beletrie

Popis

Kolekce elektronických knih s možností prohlížení nebo půjčování („stažení na omezenou dobu“)

Poskytovatel 

Jazyk

převážně angličtina

Přístup

- přístup z počítačů v knihovně (Studijní knihovna, Informační služba, Hudební knihovna)

- vzdálený přístup

 

 

Obor

životní prostředí

Popis

Informace o všech aspektech lidského působení na životní prostředí (globální oteplování, "zelená výstavba", znečištění, udržitelné zemědělství, obnovitelné zdroje energie, recyklace atd.)

Poskytovatel 

Jazyk

angličtina

Přístup

 

přístup z počítačů v knihovně (Studijní knihovna, Informační služba, Hudební knihovna)

vzdálený přístup

 

 

Obor

Světový denní tisk - informace ze světových médií

Popis

Online verze více jak 2 300 světových deníků a časopisů s retrospektivou 3 měsíce. Registrovaní čtenáři mohou zdroj využívat on-line i z domova (po přihlášení).

Poskytovatel 

Jazyk

různé jazyky

Přístup

přístup z počítačů v knihovně (Studijní knihovna, Informační služba, Hudební knihovna)

vzdálený přístup

 

 

Obor

knihovnictví

Popis

Informace z oblasti knihovnictví, klasifikace, katalogizace, bibliometrie, získávání informací online, správa informací a další

Poskytovatel 

Jazyk

angličtina

Přístup

 

přístup z počítačů v knihovně (Studijní knihovna, Informační služba, Hudební knihovna)

vzdálený přístup

 

 

Obor

hudba

Popis

Nahrávky světové klasické hudby, jazzu a worldmusic; zahrnuje i průvodní texty, stručný přehled dějin hudby s nahrávkami, výukový modul pro děti, anglický slovník hudební terminologie, ukázky správné výslovnosti jmen skladatelů apod.

Poskytovatel 

Jazyk

angličtina

Přístup

přístup z počítačů v knihovně (Studijní knihovna, Informační služba, Hudební knihovna)

vzdálený přístup

 

 

Obor

hudba

Popis

Jedna z nejrozsáhlejších online sbírek světové jazzové hudby. Obsahuje téměř 200 000 skladeb od 400 hudebních vydavatelství. Umožňuje vytváření vlastních playlistů (seznamů skladeb).

Poskytovatel 

Jazyk

angličtina

Přístup

přístup z počítačů v knihovně (Studijní knihovna, Informační služba, Hudební knihovna)

vzdálený přístup

 

 

Obor

hudba, video

Popis

Více než 3 000 záznamů hudebních vystoupení, oper, baletních představení, živých koncertů a dokumentů v provedení světových operních stánků, baletních souborů, orchestrů a uměleckých skupin. Umožňuje vytváření vlastního playlistu. 

Poskytovatel 

Jazyk

angličtina

Přístup

přístup z počítačů v knihovně (Studijní knihovna, Informační služba, Hudební knihovna)

vzdálený přístup

 

 

Obor

obchod

Popis

Regionální obchodně zaměřené publikace ze všech metropolitních a venkovských oblastí USA

Poskytovatel 

Jazyk

angličtina

Přístup

přístup z počítačů v knihovně (Studijní knihovna, Informační služba, Hudební knihovna)

vzdálený přístup  

 

 

Obor

móda 

Popis

Kompletní archív amerického vydání proslulého módního časopisu Vogue od prvního vydání v roce 1892 až do současnosti. Archív obsahuje cca 400 000 stran. V databázi naleznete každou stránku z časopisu, tzn. i módní editorialy, obálky, inzerci atd.

Poskytovatel 

Vogue Archive - NOVINKA

Jazyk

angličtina

Přístup

přístup z počítačů v knihovně (Studijní knihovna, Informační služba, Hudební knihovna)

vzdálený přístup  

Přístup do databáze Vogue byl podpořen z prostředků Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020.

 

 

 

přístup pouze z počítačů v knihovně = přístup z počítače v knihovně s připojením k Internetu

 

 

vzdálený přístup = přístup z počítače mimo knihovnu, přihlášením přes Čtenářské konto a záložku Zdroje; zároveň je možný přístup z počítačů v knihovně

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj