DIGITÁLNÍ KNIHOVNY NA WEBU

 

Doporučujeme k využití zajímavé digitální knihovny, které jsou volně dostupné na webu:

 

Národní knihovna ČR v Praze

kramerius.nkp.cz

(obsahuje česká periodika a monografie)

 

Moravská zemská knihovna v Brně

kramerius.mzk.cz

(obsahuje především literaturu vztahující se k Moravě tzv. moravika; monografie, periodika, staré tisky a rukopisy, články)

 

Akademie věd ČR

kramerius.lib.cas.cz

(obsahuje monografie a periodika především z produkce ústavů Akademie věd)

 

Národní technická knihovna v Praze

k4.techlib.cz

(obsahuje především periodika, monografie a staré tisky z oblasti exaktních věd a techniky)

 

Vědecká knihovna v Olomouci

·         noviny.vkol.cz (obsahuje digitalizovaná periodika)

·         dig.vkol.cz (obsahuje rukopisy a staré tisky)

·         mapy.vkol.cz (obsahuje staré mapy)

 

Digitální knihovna Moravskoslezského kraje - Moravskoslezská knihovna v Ostravě

http://camea.svkos.cz/search/

(obsahuje především regionální periodika a monografie)

 

Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín

dlib.kfbz.cz

(obsahuje především regionální periodika a monografie)

 

Czech Medieval Sources online

(portál vybudovaný Centrem medievistických studií  Filozofického ústavu AV ČR zveřejňuje digitalizované edice k dějinám českého středověku)

 

Clavis Monumentorum Litterarum

(portál vytvořený Ústavem pro klasická studia AV ČR; obsahuje české latinsky psané památky od nejstarších dob až do r. 1800; na portálu je možné také najít knihopis českých tisků v podobě databáze)

 

Digitální knihovna Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích

(knihovna obsahuje periodika, staré tisky, monografie a regionální mapy; součástí jsou také digitalizované lístkové katalogy)

 

Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem

(obsahuje periodika a monografie, z nichž jsou některá regionální)

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj