Cizojazyčné knihovny

BRITSKÉ CENTRUM

 

O nás

Britské centrum Krajské vědecké knihovny v Liberci bylo otevřeno v září 2002 a od srpna 2005 funguje ve Studijní knihovně v 1. patře.

Náš diplom

 

Nabízíme

Knihovna

Na jednom místě u nás najdete krásnou literaturu (fiction) i naučnou literaturu (non-fiction), včetně učebnic vyššího stupně znalostí angličtiny a učebnic i příruček ke cambridgeským zkouškám.

Základ fondu tvoří dokumenty, jejichž nákup podpořil British Council v Praze v letech 2002-2015. Ty jsou označeny na hřbetu britskou vlaječkou a uvnitř nálepkou The British Council. Ostatní knihy jsou získány většinou darem.

Kazety a CD, které jsou nedílnou součástí učebnic, získáte u pultu ve Studijní knihovně, právě tak jako tzv. Past Papers čili materiály obsahující předchozí ESOL Cambridge zkoušky všech úrovní. Tyto dokumenty mají kratší výpůjční dobu, aby se co nejvíce zájemců mohlo připravit na to, co je při zkoušce čeká. Ostatní kazety a CD jsou také k dispozici ve Studijní knihovně.

Součástí fondu jsou také publikace pro děti a mládež, noviny a časopisy (najdete je v sekci zahraničních periodik) nebo příručková a referenční literatura (je zařazena mezi ostatními dokumenty tohoto druhu).

Všechny dokumenty je možné vypůjčit domů kromě těch, které jsou označené žlutým proužkem a slouží pro studium v prostorách knihovny.

 

Kulturní a vzdělávací akce

Ve spolupráci s dalšími institucemi pořádáme zajímavé akce pro veřejnost – přednášky, besedy, filmové projekce apod.

 

Zkoušky z angličtiny

Britské centrum zkoušky z angličtiny neorganizuje. 

Zkoušky Cambridge English v Liberci a dalších městech České republiky pořádá několikrát ročně Evropské centrum jazykových zkoušek, a to jak v papírové, tak v počítačové formě. Zájemci o složení některé jazykové zkoušky nebo o bezplatné předtestování naleznou potřebné informace a možnost registrace na http://www.elec.eu/

Případně se můžete obrátit na jinou vzdělávací instituci.

Spolupracující instituce

Britské centrum Krajské vědecké knihovny v Liberci spolupracovalo v letech 2002-2015 s mezinárodní organizací pro vzdělávání a kulturu The British Council, která poskytovala finanční prostředky na nákup nových dokumentů a všechnu ostatní pomoc spojenou s činností centra. 

Ačkoliv byla spolupráce s The British Council ukončena, Britské centrum ve své činnosti nadále pokračuje.

Krajská vědecká knihovna je od roku 2016 v oblasti jazykových zkoušek partnerem Evropského centra jazykových zkoušek.

Kontakty

e-mail: bc@kvkli.cz

Bc. Kateřina Trojanová, e-mail.cz: trojanova@kvkli.cz, tel.: 482 412 136

Bc. Lukáš Fogl, e-mail: fogl@kvkli.cz, tel.: 482 412 150

FRANCOUZSKÁ KNIHOVNA

O nás


Francouzská knihovna byla otevřena v září 2012. Vznikla na základě spolupráce Krajské vědecké knihovny v Liberci, Alliance française de Liberec a Francouzského institutu v Praze. Je umístěna ve Studijní knihovně v 1. patře spolu s ostatními zahraničními knihovnami.

 

Nabízíme

Knihovna

Fond Francouzské knihovny tvoří francouzsky psané knihy – odborná, populárně-naučná literatura a beletrie. Odborná a populárně-naučná literatura je řazena oborově podle Mezinárodního desetinného třídění, beletrie je rozdělena na prózu, poezii a drama a řazena podle prvních dvou písmen příjmení autora. K dispozici je i jednoduchá četba a dvojjazyčná beletrie. CD – francouzská vážná i populární hudba – jsou umístěny v Hudební knihovně. Všechny dokumenty najdete v on-line katalogu KVK
 

Kulturní akce

Francouzská knihovna připravuje ve spolupráci se svými partnery zajímavé programy pro veřejnost – např. přednášky, výstavy, čtení apod.

 

Spolupracující instituce

 

  

 

Kontakt

Táňa Holčáková

e-mail: holcakova@kvkli.cz

tel. +420 482 412 136
 

 

PARTNERSKÁ KNIHOVNA GOETHE-INSTITUTU

O nás

Krajská vědecká knihovna v Liberci je partnerskou knihovnou Goethe-Institutu v České republice (stejně jako další čtyři české knihovny). Dále existují tzv. Německé knihovny - Deutsche Lesesäle- (v Plzni, Brně a Olomouci). Tato centra mají za úkol seznámit širokou veřejnost s německou kulturou, školstvím a životem současného Německa. Knihy a ostatní dokumenty financuje Goethe-Institut se sídlem v Praze a centrála Goethe-Institut Inter Nationes v Mnichově.

 

 

Najdete nás v prostorách Studijní knihovny v 1. patře budovy knihovny.

 

Nabízíme

Knihovna

Nabízíme beletrii a odbornou literaturu v německém jazyce. Beletrie je rozdělena na původní německou (němečtí autoři píšící v němčině) a na překlady světové literatury do němčiny. Beletrie je řazena podle prvních dvou písmen příjmení autora. Odborná a populárně-naučná literatura je řazena podle oborů do 9 tříd, součástí fondu jsou samozřejmě učebnice němčiny, konverzace, česko-německé slovníky, jazykové příručky, zjednodušená četba.

 

Kulturní a vzdělávací akce

Ve spolupráci s Goethe-Institutem Praha organizujeme v naší knihovně výstavy, promítání filmů nebo autorská čtení.

 

Spolupracující instituce

 

 

 

Kontakt

Mgr. Marcela Freimuthová

e-mail: freimuthova@kvkli.cz          

tel.: 482 412 155

RAKOUSKÁ KNIHOVNA

 

O nás

Rakouskou knihovnu najdete v prostorách Studijní knihovny v 1. patře budovy Krajské vědecké knihovny v Liberci, funguje od 23. května 1992.

Je jednou z 61 podobných knihoven převážně v zemích střední, východní a jihovýchodní Evropy. V ČR těchto knihoven existuje sedm. Rakouské knihovny vznikají na základě spolupráce rakouského Spolkového ministerstva zahraničních věcí (které je na vlastní náklady vybavuje publikacemi) s místními institucemi (knihovnami nebo univerzitami). Jejich úkolem je zprostředkovat veřejnosti rakouskou literaturu, kulturu a další informace o Rakousku. Naprostá většina knih je v německém jazyce.

Veškeré poskytované služby se řídí platným Knihovním řádem Krajské vědecké knihovny v Liberci. Všechny dostupné dokumenty lze vyhledat v on-line katalogu KVK.

Jsme také na facebooku 

 

Nabízíme

Knihovna

Fond knihovny tvoří tzv. austriaka - knihy rakouských autorů a knihy s tematickým zaměřením na Rakousko, jeho dějiny, současnost a kulturu.

Většinu dokumentů si lze půjčit absenčně, dokumenty určené pouze k prezenčnímu studiu jsou označeny žlutým proužkem na hřbetu knihy.

  • krásná literatura – próza, poezie, divadelní hry - knihy od autorů jako např.: I. Bachmann, T. Bernhard, E. Canetti, E. Fried, D. Glattauer, W. Haas, P. Handke, E. Jandl, E. Jelinek, F. Kafka, K. Kraus, R. Musil, R. M. Rilke, A. Schnitzler, F. Werfel, S. Zweig a od mnoha dalších (je řazena v rámci žánru podle příjmení autora)
  • naučná literatura - společenské vědy, umění, němčina jako cizí řeč, literatura, vlastivěda, životopisy osobností, dějiny (je řazena podle systému Mezinárodního desetinného třídění – MDT)
  • noviny a časopisy
  • videokazety
  • audiokazety, CD – přílohy k jazykovým učebnicím nebo kratší próza

 

Ke stažení - Novinky 2010, Novinky 2011, Novinky 2012, Novinky 2013

 

Kulturní akce

Rakouská knihovna vedle knihovnické činnosti organizuje i kulturní pořady pro veřejnost (filmové večery, čtení z německy psané literatury, příležitostně také autorská čtení, výstavy). 

 

 

Spolupracující instituce

                        

                                 

 

 

Rakouské knihovny v ČR

Dále doporučujeme

 

Kontakty:

Ing. Martina Sanetrníková (knihovnice), e-mail: sanetrnikova@kvkli.cz, tel. 482 412 137

Mgr. Pavel Novotný, Ph.D. (vědecký poradce), e-mail: pavel.novotny@tul.cz, tel. 485 354 280

Mag. Sandra Braun, sandra.braun@tul.cz, tel. 485 352 326

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj