CAMBRIDGSKÉ ZKOUŠKY

Jazykové zkoušky Cambridge English Qualifications rozvíjí a vytváří řadu kvalifikací pro studenty a učitele angličtiny po celém světě. Každoročně skládá zkoušky Cambridge více než 4 miliony lidí ve 130 zemích světa. Více než 13 000 univerzit, zaměstnavatelů, vládních ministerstev a jiných organizací uznává zkoušky a kvalifikace Cambridge Assessment English za doklad znalosti angličtiny.

Testovány jsou čtyři základní jazykové dovednosti – čtení, psaní, poslech a ústní projev a také znalost gramatiky, slovní zásoby a schopnost efektivní komunikace v angličtině. Úrovně jednotlivých zkoušek vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce pro jazyky

V Liberci realizuje Cambridgeské jazykové zkoušky Evropské centrum jazykových zkoušek, které nabízí řadu termínů a zkouškových míst také v dalších městech České republiky. Veškeré informace o jazykových zkouškách, možnosti bezplatného předtestování i možnost registrace naleznete na www.elec.eu

Případně se můžete obrátit na další vzdělávací instituci.

 

 

 

 

Kontakt

Krajská vědecká knihovna v Liberci

příspěvková organizace

Rumjancevova 1362/1

460 01  Liberec I – Staré Město

tel: 482 412 133, fax: 482 412 122

 

e-mail: library@kvkli.cz

Město LiberecLiberecký kraj